Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2263. Odredba o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice, stran 5999.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93), 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) ter 6. člena zakona o prevzemu državnih funkcij, ki so jih do 31. 12. 1994 opravljali organi občin (Uradni list RS, št. 29/95, 44/96 – odl. US), izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o sprejemu splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice
1. člen
Sprejme se splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice, št. 06-16/95 z dne 16. 3. 1999, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Kočevje, za obdobje od 1. 1. 1995 do 31. 12. 2004.
Cilji, usmeritve in ukrepi, ki so določeni v splošnem delu gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice na ravneh celotne gozdnogospodarske enote, gospodarskih razredov in odsekov, so sestavni del te odredbe.
2. člen
Splošni del gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice je izdelan v treh izvodih za 5327,35 hektarjev gozdov, ki ležijo v gozdnogospodarskem območju Kočevje, v občinah Kočevje, Ribnica in Loški Potok oziroma v katastrskih občinah Zamostec, Dane, Draga, Grčarice, Koblarji in Koče.
3. člen
Po en izvod splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Kočevje, Rožna ulica 39, Kočevje, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Grčarice, Šeškova ulica 14, Ribnica, in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja splošnega dela gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Grčarice.
4. člen
Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-6/14-97
Ljubljana, dne 27. maja 1999.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ciril Smrkolj l. r.

AAA Zlata odličnost