Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2257. Sklep o kategorizaciji nadomeščenih delov državnih cest, stran 5952.

Na podlagi 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) je Vlada Republike Slovenije na 113. seji dne 10. junija 1999 sprejela
S K L E P
o kategorizaciji nadomeščenih delov državnih cest
I
Za sestavni del glavne ceste G1-2 (Slovenska Bistrica – Hajdina – Ptuj – Ormož – Središče ob Dravi in Ormož (most)) se kategorizira novozgrajena obvozna cesta Ormož-zahod – Ormož-vzhod z oznako odseka 0398.
Nadomeščeni del glavne ceste G1-2 skozi Ormož se:
– v delu odseka št. 0250, od križišča z novo obvozno cesto pri Lenti (Ormož-zahod) do konca odseka v križišču pri avtobusni postaji v Ormožu, kategorizira kot lokalna cesta – zbirna mestna cesta;
– v odseku št. 1312, od križišča pri avtobusni postaji v Ormožu do križišča z regionalno cesto R1-230 (Radenci – Križevci – Ljutomer – Ormož), prekategorizira v regionalno cesto R1-230 z enako oznako odseka;
– v delu odseka št. 1313, od križišča z regionalno cesto R1-230 do križišča z novo obvozno cesto na lokaciji Ormož-vzhod, kategorizira kot javna pot (dostop do objektov).
Odsek G1-2/0251 (od križišča pri avtobusni postaji v Ormožu do Ormoža (most)) se prekategorizira v regionalno cesto R1-230 z enako oznako odseka.
Deviacije občinskih cest, ki so bile zgrajene ob izgradnji obvozne ceste Ormož-zahod – Ormož-vzhod, se kategorizirajo kot sestavni del teh občinskih cest.
II
Za sestavni del glavne ceste G1-12 (Razdrto – Ajdovščina – Selo) se kategorizira novozgrajeni odsek obvozno – servisne ceste mimo Ajdovščine (BIS Hubelj – Letalski center Ajdovščina) z oznako odseka 0387.
Nadomeščeni del glavne ceste G1-12 od križišča BIS Hubelj skozi Ajdovščino do Letalskega centra Ajdovščina se:
– v delu odseka št. 0345, od križišča BIS Hubelj do križišča z regionalno cesto R1- 207 (Godovič – Črni vrh – Col – Ajdovščina) v Ajdovščini, kategorizira kot sestavni del R1-207/1413;
– v delu odseka št. 0346, od križišča z regionalno cesto R3-609 (Ajdovščina – Predmeja – Lokve) v Ajdovščini do novega križišča pri Letalskem centru Ajdovščina, kategorizira kot sestavni del R3-609/2117;
– v delu odseka št. 0346, od križišča z regionalno cesto R1- 207 (Godovič – Črni vrh – Col – Ajdovščina) v Ajdovščini do križišča z regionalno cesto R3-609 (Ajdovščina – Predmeja – Lokve) v Ajdovščini, kategorizira kot lokalna cesta – zbirna mestna cesta.
Deviacija lokalne ceste LC-001100, zgrajena ob izgradnji obvozno-servisne ceste, se kategorizira kot sestavni del te lokalne ceste.
III
Za sestavni del glavne ceste G2-102 (Robič – Kobarid – Peršeti – Tolmin – Idrija – Kalce – Logatec) se kategorizira rekonstruirani odsek ceste v Prapetnem.
Nadomeščeni del glavne ceste G2-102 v Prapetnem se od km 4,400 do km 4,650 kategorizira kot javna pot (dostop do zemljišč).
IV
Za sestavni del regionalne ceste R2-414 (Kamnik – Ločica) se kategorizira novozgrajena obvozna cesta v Motniku.
Nadomeščeni del regionalne ceste R2-414 v Motniku se od km 22,920 do km 24,100 kategorizira kot javna pot.
V
Obvozno cesto Ormož-zahod – Ormož-vzhod iz I. točke tega sklepa, za katero je v skladu z določbo zadnjega odstavka V. točke nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) opravila investitorske naloge Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., na podlagi iste določbe nacionalnega programa prevzame v gospodarjenje Direkcija Republike Slovenije za ceste z dnem uveljavitve tega sklepa.
VI
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 346-22/99-1
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost