Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/1999 z dne 18. 6. 1999

Kazalo

2254. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest, stran 5948.

Na podlagi prvega odstavka 17. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97 in 23/99) ter uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kategorizaciji državnih cest
1. člen
V uredbi o kategorizaciji državnih cest (Uradni list RS, št. 33/98) se v 5. členu spremeni določitev poteka glavnih cest I. reda, označenih s številkama 2 in 12, tako da se ta glasi:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek             Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
2    A1   Slovenska Bistrica-
         Hajdina-Ptuj-Ormož
         (obvoznica)-Središče
         ob Dravi        meja HR   58,860  MP
12    A1   Razdrto-Ajdovščina
         (obvoznica)-Selo       H4   30,020  MP
-----------------------------------------------------------------
2. člen
V 7. členu uredbe se spremeni določitev poteka regionalnih cest I. reda, označenih s številkama 207 in 230, tako da se ta glasi:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek              Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
207   102   Godovič-Črni
         vrh-Col-Ajdovščina      12  25,160   MP
230   3    Radenci-Križevci-
         Ljutomer-Ormož-Ormož
         (most)         meja HR  38,730   MP
-----------------------------------------------------------------
3. člen
V 8. členu uredbe se spremeni določitev poteka regionalne ceste II. reda, označene s številko 414, tako da se ta glasi:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek              Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
414   225   Kamnik-Ločica        10  28,520   MP
-----------------------------------------------------------------
4. člen
V 9. členu uredbe se spremeni določitev poteka regionalne ceste III. reda, označene s številko 609, tako da se ta glasi:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek              Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
609   12   Ajdovščina-Predmeja-
         Lokve in Čepovan-Most
         na Soči           102  36,870   MP
-----------------------------------------------------------------
5. člen
V 9. členu uredbe se za regionalno cesto III. reda, označeno s številko 728, dodajo naslednje regionalne ceste III. reda:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek              Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
729   3    Hotiza-Velika Polana-
         Gomilica-Lipa-Beltinci    3  12,073   MP
730   433   Žice-Sv. Ana-Zg.
         Ščavnica-Dražen vrh     433  8,070   MP
731   694   Polzela (694)-Parižlje
         -Braslovče-M. Braslovče   225  3,919   MP
732   447   Pondor-Tabor-Ojstriška
         vas-Kapla          447  4,033   MP
733   419   Vavta vas-Dolenjske
         Toplice-Podturn       216  6,290   MP
734   439   Cerkvenjak-Vitomarci
         (Sv. Andraž)-Gabrnik    712  12,323   MP
735   1    Muta-Vuzenica        702  0,830   MP
-----------------------------------------------------------------
6. člen
V 9. členu uredbe se spremeni določitev poteka regionalne ceste III. reda – turistične ceste, označene s številko 920, tako da se ta glasi:
-----------------------------------------------------------------
Številka Začetek              Konec Dolžina  Namen
ceste  na   Potek ceste         na (v km) uporabe
-----------------------------------------------------------------
920   105   Vahta - Trdinov
         vrh - Gabrje        668  22,230   MP
-----------------------------------------------------------------
7. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 340-38/97-3
Ljubljana, dne 10. junija 1999.
Vlada Republike Slovenije
Marjan Podobnik l. r.
Podpredsednik

AAA Zlata odličnost