Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2136. Odlok o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Šalovci, stran 5148.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 70/97, 10/98 in 74/98), v zvezi s 3. in 4. členom zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95), 1. členom zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94) ter 16. člena statuta Občine Šalovci (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet občine Šalovci na 6. seji dne 7. maja 1999 sprejel
O D L O K
o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Šalovci
1. člen
S tem odlokom se določa način in obseg izvajanja deratizacije in dezinsekcije, obveznosti izvajalcev in uporabnikov in ukrepi v slučaju izrednih razmer.
2. člen
Obvezna deratizacija (uničevanje glodalcev) se mora opravljati:
a) v vseh stanovanjskih zgradbah, proizvodnih in drugih poslovnih zgradbah s pripadajočimi prostori, kot so: kleti, dvorišča, hlevi, skladišča, podstrešja, drvarnice, hišne kanalizacije in drugo;
b) v omrežju kanalizacije, stalnih in začasnih odlagališčih odpadkov ter v drugih komunalnih objektih in napravah;
c) v javnih prostorih in zelenih površinah ter obrežju potokov in rek;
d) na vseh drugih mestih in objektih za katere se ugotovi, da obstaja prisotnost glodalcev.
3. člen
Obvezna dezinsekcija (uničevanje mrčesa) se mora opravljati:
a) v gostinsko turističnih objektih in naseljih, objektih za promet in proizvodnjo živil ter drugih objektih, če se za to pokaže potreba;
b) v stalnih in začasnih odlagališčih odpadkov.
4. člen
Obvezna deratizacija se izvaja dvakrat letno v pomladanskem in jesenskem času:
– v objektih za proizvodnjo in promet živil,
– v skladiščih kmetijskih pridelkov,
– v naseljih po izkazani potrebi, ki jo ugotavlja Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota, odredi pa Občinski svet občine Šalovci.
Obvezna dezinsekcija se opravlja po izkazani potrebi in
a) najmanj trikrat letno v gostinsko-turističnih objektih in
b) najmanj trikrat letno na stalnih in začasnih deponijah odpadkov.
5. člen
Deratizacija in dezinsekcija se po odločbah tega odloka izvaja v vseh objektih ne glede na sektor lastništva.
6. člen
Deratizacijo in dezinsekcijo organizira in izvaja regionalno pristojen zavod za zdravstveno varstvo M. Sobota (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) sam ali druge za to pooblaščene organizacije, vendar s soglasjem izvajalca.
Deratizacija in dezinsekcija se izvaja po strokovnem programu v soglasju z zdravstveno in veterinarsko inšpekcijo.
7. člen
Deratizacijo in dezinsekcijo, ki jo opravijo upravljalci ali lastniki objektov (v nadaljnjem besedilu: uporabniki) sami, se ne šteje za deratizacijo in dezinsekcijo opravljeno po tem odloku.
8. člen
Uporabniki so dolžni omogočiti strokovnemu osebju izvajalcu dostop v objekte in izvedbo deratizacije in dezinsekcije, ter kontrolo opravljene deratizacije in dezinsekcije.
9. člen
Izvajalec mora najmanj 10 dni pred pričetkom deratizacije obvestiti občane, delovne in druge organizacije o pričetku akcije in o nujnih varnostnih ukrepih za zaščito zdravja ljudi, domačih živali in divjadi.
10. člen
Izvajalec mora uporabljati strupe v skladu z zakonom o prometu strupov in na njegovi podlagi izdanih predpisov.
11. člen
Na območju, kjer se izvaja deratizacija, so prebivalci dolžni upoštevati navodila izvajalca, da ne pride do zastrupitve ljudi, hrane, domačih živali in zaščitene divjadi.
Uporabnik je dolžan pred izvedbo obvezne deratizacije očistiti vse površine in prostore, ki pridejo v poštev za izvajanje deratizacije.
12. člen
Strupene vabe se postavljajo v dogovoru z uporabniki, le na takih mestih, kjer ne bodo prišli v dotik z živili in pitno vodo, kjer bodo zavarovane pred nepoučenimi osebami, zlasti pred otroci, kakor tudi pred domačimi živalmi ter zaščiteno divjadjo.
13. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 SIT do 100.000 SIT se kaznuje pravna oseba:
– če odkloni izvajanje deratizacije in dezinsekcije,
– če ovira delavce pri izvedbi akcije ali onemogoči kontrolo nad potekom akcije,
– če ne upošteva navodila izvajalca.
Odgovorna oseba pravne osebe se za te prekrške kaznuje s kaznijo od 30.000 SIT do 50.000 SIT.
14. člen
Z dnem ko začne veljati ta odlok, preneha veljati odlok o obvezni deratizaciji in dezinsekciji na območju Občine Murska Sobota (Vestnik - Uradne objave, z dne 26. aprila 1984).
Št. 062-02-22/99
Šalovci, dne 7. maja 1999.
Župan
Občine Šalovci
Aleksander Abraham l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti