Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2115. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled, stran 5101.

Na podlagi 1. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 12/69, 7/70, 7/72, Uradni list RS, št. 18/91), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90, Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97, 73/98) in druge alinee četrtega odstavka 20. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95,22/97) je Občinski svet občine Bled na 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Bled
1. člen
V odloku o komunalnih taksah v Občini Bled (Uradni list RS, št. 26/96, 1/97) se 3. točka tarifne št. 5 spremeni in dopolni tako, da se glasi:
3.A) transparenti namenjeni kulturnim in športnim prireditvam, prireditvam v sklopu programa prireditev v Občini Bled ter razstavam – 100 točk dnevno
B) transparenti namenjeni prireditvam komercialnega značaja in gostinski ponudbi – 500 točk dnevno.
Za 4. točko opomb se dodata številka 5. in 6., ki se glasita:
5. Zavezanci za plačilo komunalne takse pod točko 3.A so klubi in društva, ki organizirajo prireditve z namenom, da si pridobijo sredstva za svojo dejavnost.
6. Zavezanci za plačilo komunalne takse pod točko 3.B so vsa podjetja oziroma samostojni podjetniki posamezniki, ki reklamirajo svojo dejavnost ter ostali organizatorji prireditev komercialnega značaja.
2. člen
Za tarifno št. 6 se doda nova tarifna št. 7, ki se glasi:
– za uporabo javnega pločnika pred poslovnimi prostori ter za opravljanje gostinsko-turistične dejavnosti na njem – za vsak m2 5 točk dnevno.
Opomba:
– taksa se obračunava za čas uporabe javnega pločnika, vendar največ za 5 mesecev v letu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 01505-7/99
Bled, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti