Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/1999 z dne 4. 6. 1999

Kazalo

2114. Odlok o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama, stran 5098.

Na podlagi drugega odstavka 60. člena zakona o vodah (Uradni list SRS, št. 38/81 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 15/91), 19. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), druge alinee četrtega odstavka 20. člena in 108. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 22/95 in 22/97) ter na podlagi odloka o zavarovanju vodnih virov v Občini Radovljica (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/83) je Občinski svet občine Bled na 5. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o določitvi varstvenih pasov in ukrepov za zavarovanje vodnega zajetja Ovčja jama
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa varstvene pasove, varovalna območja in varstvene ukrepe za zavarovanje kakovosti in higienske neoporečnosti pitne vode zajetja Ovčja jama pred onesnaženjem.
2. člen
Varstvena območja vodnega zajetja Ovčja jama zajemajo:
– varstveni pas cona 0: oziroma neposredno zbirno območje z najstrožjim režimom zavarovanja,
– varstveni pas cona I: oziroma ožje zavarovano območje s strogim režimom zavarovanja,
– varstveni pas cona II: oziroma ožje zavarovano območje s sanitarnim režimom zavarovanja,
– varstveni pas cona III: oziroma širše zavarovano območje z blagim režimom zavarovanja.
3. člen
Za vsak izjemen poseg v varstvenih pasovih, ki bi lahko vplivali na spremembo lastnosti, količine in kakovosti vode vodnega zajetja Ovčja jama, si morajo investitorji pridobiti vodnogospodarsko soglasje pristojnega upravnega organa, soglasje zdravstvene inšpekcije in soglasje upravljalca vodovoda.
Zajetje ovčja jama
4. člen
Varstveni pas cona 0 z najstrožjim režimom obsega teraso, kjer je izdelana drenaža, je neposredno zbirno območje okrog zajetja Ovčja jama, kjer je možna neposredna, naključna ali namerna okužba pitne vode. Prečno na dolino zajema področje med reko Radovno in cesto Krnica-Sp. Radovna, vzdolžno pa od stičišča med cesto in Radovno na zahodu do konca drenaže. Nahaja se na naslednjih parcelah (z oznako v času sprejema odloka):
– k.o. Višelnica I: 417/6, 405/3, 405/5, 405/8, 405/13, 405/16, 405/19, 405/26, 405/36, 405/37, 405/38, 405/39, 405/40, 405/41, 405/42, 405/43, 405/44, 405/45, 405/46, 405/47, 405/48, 405/49, 405/50, 405/51, 405/52, 405/54.
5. člen
Varstveni pas cona I s strogim režimom varovanja obsega ozemlje med HE Gorje in koncem drenaže ter prečno med vznožjem Pokljuke in Mežaklje na naslednjih parcelah:
– k.o. Zg. Gorje: 647/50, 647/51, 647/54, 647/55, 647/61, 647/62, 647/64, 647/67, 647/68, 647/71, 647/72, 647/73, 647/82, 647/88, 647/89, 648/1, 748;
– k.o. Višelnica I: 405/1, 405/2, 405/4, 405/6, 405/7, 405/9, 405/10, 405/11, 405/15, 405/17, 405/18, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/25, 405/27, 405/28, 405/29, 405/30, 405/31, 405/32, 405/34, 405/53, 405/56, 406/1, 406/2, 406/3, 406/4, 407/1, 407/3, 408, 409, 410, 411, 412/1, 412/2, 412/3, 412/4, 412/5, 412/6, 412/7, 413/4, 413/5, 416, 417/1, 417/2, 417/3, 417/4, 417/5, 418/4, 418/5, 418/6, 418/7, 418/8, 418/9, 418/10, 418/11, 418/12, 418/13, 418/14, 418/15, 418/16, 418/17, 418/18, 418/19, 418/20, 418/21, 418/22, 418/23, 419/8, 419/9, 419/12, 419/13, 419/14, 419/15, 419/16, 419/17, 419/18, 884/2, 884/5, 890/2, 890/3, 890/4, 890/5, 892/2.
6. člen
Varstveni pas cona II oziroma ožje zavarovano območje obsega okolico vodnega zajetja, dno doline Radovne med koncem drenaže in Zg. Radovno, vključno območje stalnih izvirov: Lipnik, Zg. in Sp. Zmrzlek na parcelah:
– k.o. Višelnica I: 359/1, 413/1, 413/2, 413/3, 413/6, 413/7, 413/8, 413/9, 413/10, 414, 415, 418/1, 418/2, 418/3, 419/1, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/10, 419/11, 419/19, 419/20, 520, 521, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539/1, 541/1, 541/2, 541/3, 542/1, 542/2, 543/1, 543/2, 544/2, 544/4, 545/1, 551, 557/1, 557/2, 558, 559/1, 559/2, 560/1, 560/2, 561/1, 561/2, 561/3, 561/4, 561/5, 570/1, 570/2, 571/1, 571/2, 571/3, 571/4, 571/5, 582, 583, 584, 585, 586, 587/1, 587/2, 588, 593/1, 593/2, 593/3, 593/4, 593/5, 593/6, 594/1, 594/2, 594/3, 594/4, 594/5, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609/1, 609/2, 610, 611, 612, 613, 614/1, 614/2, 614/3, 614/4, 614/5, 614/6, 615/1, 615/2, 615/3, 616/1, 616/2, 616/6, 626, 627, 630, 644/1, 644/2, 644/3, 644/4, 653, 654/1, 654/2, 657/1, 657/2, 657/3, 657/4, 658/1, 658/2, 659, 661/1, 661/2, 661/3, 664/4, 661/5, 661/6, 662/1, 663/1, 663/2, 664, 665, 666, 667, 670, 673/1, 673/2, 674, 675/1, 675/2, 675/3, 675/5, 675/6, 675/7, 675/8, 675/9, 675/10, 675/11, 675/12, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684/1, 684/2, 685/1, 685/2, 686/1, 686/2, 687, 688, 689, 690, 691/1, 691/2, 692/1, 692/2, 693/1, 693/2, 694/1, 694/2, 695/1, 695/2, 695/3, 696, 697, 698, 699, 701/1, 701/2, 702, 703, 704, 705, 706/1, 706/2, 707, 708, 709, 710, 712, 714/1, 714/2, 714/3, 715, 716, 717, 718/1, 718/2, 719/1, 719/2, 719/3, 720/1, 720/2, 720/3, 720/4, 721/1, 721/2, 884/6, 891, 892, 892/1, 893, 894, 895, 901, 902/1, 903/1, 912, 917, 918/1, 918/2, 919, 975;
– k.o.Višelnica II: 722, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 728, 729/2, 729/3, 729/4, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 737, 975;
– k.o. Zg. Gorje: 557/1, 557/4, 557/5, 557/6, 557/7, 557/8, 557/9, 557/10, 557/11, 557/12, 557/13, 647/1, 647/2, 647/3, 647/4, 647/5, 647/6, 647/7, 647/8, 647/9, 647/10, 647/11, 647/12, 647/13, 647/14, 647/15, 647/16, 647/17, 647/18, 647/19, 647/20, 647/21, 647/22, 647/23, 647/24, 647/25, 647/26, 647/27, 647/28, 647/29, 647/30, 647/31, 647/32, 647/33, 647/34, 647/35, 647/36, 647/37, 647/38, 647/39, 647/40, 647/41, 647/42, 647/43, 647/44, 647/45, 647/46, 647/47, 647/48, 647/49, 647/52, 647/53, 647/56, 647/57, 647/58, 647/59, 647/60, 647/63, 647/65, 647/66, 647/69, 647/70, 647/73, 647/74, 647/75, 647/76, 647/77, 647/78, 647/79, 647/80, 647/81, 647/83, 647/84, 647/87, 649/1, 649/2, 650/8, 650/140, 650/141, 650/178, 650/180, 650/181, 650/182, 650/183, 650/191, 650/195, 650/196, 650/197, 650/198, 650/201, 650/202, 650/214, 650/215, 650/220, 650/221, 650/222, 650/223, 650/224, 650/225, del 678/3, 679, 680/1, 680/2, 680/3, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693/1, 693/2, 695/1, 695/2, 696, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 699/1, 699/2, 700/1, 700/3, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 716/2, 716/4, 745/4, 745/14, 745/24, 745/26, 745/28, 745/38, 747, 749/24.
7. člen
Varstveni pas cona III oziroma širše zavarovano območje z blagim režimom zavarovanja obsega površine, ki mejijo na ožje varstveno področje in iz katerih bi se zaradi nehigienskega stanja lahko poslabšala kvaliteta vodnega vira. Sem spada območje med koncem drenaže do Krme in Kota. Prečno zajema tudi strmejše dele pobočij Pokljuke in Mežaklje, kjer se vrši hitri površinski odtok padavinske vode proti Radovni.
8. člen
Opredelitev vodozbirnega območja in meje varstvenih pasov vodnega zajetja Ovčja jama so grafično prikazane v kartografski prilogi v merilu 1: 5.000. Navedena dokumentacija je sestavni del tega odloka in je na vpogled pri upravljalcu vodovoda in pri pristojnemu občinskemu organu.
II. VARSTVENI UKREPI
Varstveni ukrepi se upoštevajo tako, da ukrepi, ki veljajo za širši varstveni pas, veljajo tudi za ožjega.
9. člen
Najožje zavarovano območje – varstveni pas cona 0 z najstrožjim režimom
Za neposredno zbirno območje velja najstrožji varstveni režim zavarovanja:
– prepovedane so vse dejavnosti razen del, ki so potrebna za redno vzdrževanje in obratovanje vodnega vira,
– potrebna je zaščitna ograja tako, da je vstop dovoljen samo zaposlenim oziroma upravljalcu vodovoda,
– upravljalec vodovoda mora biti upravljalec zemljišča,
– lastnik zemljišča mora biti občina Bled,
– na neposrednem zbirnem območju je prepovedano bivanje ali prehod nepooblaščenim osebam.
10. člen
Najožje zavarovano območje – varstveni pas cona I s strogim režimom
V najožje zavarovanem območju so prepovedane naslednje dejavnosti:
– gnojenje z gnojevko in umetnimi gnojili,
– paša živine,
– prepovedani so vsi posegi v prostor (gradnja, peskokopi, izravnave in spreminjanje reliefa ipd.),
– odlagališče odpadkov,
– ponikovalnice,
– tranzitni promet in prevoz nevarnih snovi,
– izvajanje minerskih del,
– golosečnje in krčenje gozdov, razen sanitarne sečnje,
– planinske in druge poti morajo biti speljane izven tega območja.
Dovoljene so adaptacije obstoječih objektov v primeru, da se izboljša obstoječe higienske razmere in ne poveča kapaciteta.
Tranzitni promet je dopusten samo po ustrezno zaščitenih in vzdrževanih cestah.
11. člen
Ožje zavarovano območje – varstveni pas cona II s strogim režimom
V ožjem varstvenem območju so prepovedane naslednje dejavnosti:
– gradnja skupnih čistilnih naprav za odpadno vodo in ponikovalnic, posamezni objekti morajo imeti urejen odtok sanitarne vode z nepretočnimi triprekatnimi greznicami, kjer je možen dostop z vozili za odvoz odpadne vode na ustrezno čistilno napravo,
– skladiščenje, predelava in pretakanje lahkotekočih naftnih derivatov in drugih nevarnih tekočin (nove in večje cisterne od 3 m3, je predvideti za tekoči plin),
– novogradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov je dopustna za potrebe kmečkega prebivalstva, vendar le kot nadomestna gradnja, ali pa v območju stavbnega kompleksa posamezne kmetije (v gruči),
– novogradnje počitniških objektov,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov,
– neurejeno odvzemanje gramoza (odvzem odobri upravljalec vodovoda in Občina Bled),
– pri spravilu lesa se sme uporabljati tehnologija, ki čim manj poškoduje gozdna tla,
– za motorne žage se smejo uporabljati le bio olja.
Uporaba biocidov in velikih količin organskega gnojila ter mineralnih gnojil v kmetijstvu je načeloma prepovedana, vendar se dovoljuje uporaba samo v mejah, ki jih določi in pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba na podlagi predhodnih raziskav. Farme niso dovoljene. Izravnave in melioracije grbinastih travnikov niso primerne.
Dovoljene so adaptacije obstoječih objektov pod pogojem, da se izboljša obstoječe higienske razmere. Vse obstoječe stanovanjske objekte je mogoče obnavljati za bivalne potrebe.
Tranzitni promet je dopusten samo po ustrezno zaščitenih in vzdrževanih cestah.
12. člen
Širše zavarovano območje – varstveni pas cona III z blagim režimom zavarovanja
V širše zavarovanem območju so prepovedane naslednje dejavnosti:
– gradnja skupnih čistilnih naprav za odpadno vodo in ponikovalnic,
– skladiščenje, predelava in pretakanje lahkotekočih naftnih derivatov in drugih nevarnih tekočin (nove in večje cisterne od 3 m3, je predvideti za tekoči plin),
– novogradnje počitniških objektov,
– odlaganje smeti in drugih odpadkov,
– neurejeno odvzemanje gramoza (odvzem odobri upravljalec vodovoda in Občina Bled),
– pri spravilu lesa se sme uporabljati tehnologija, ki čim manj poškoduje gozdna tla,
– za motorne žage se smejo uporabljati le bio olja.
Uporaba biocidov in velikih količin organskega gnojila ter mineralnih gnojil v kmetijstvu je, načeloma prepovedana, vendar se dovoljuje uporaba samo v mejah, ki jih določi in pripravi pristojna kmetijsko svetovalna služba na podlagi predhodnih raziskav.
Dovoljene so adaptacije obstoječih objektov pod pogojem, da se izboljša obstoječe higienske razmere. Tranzitni promet je dopusten samo po ustrezno zaščitenih in vzdrževanih cestah.
13. člen
Upravljalec vodovoda je dolžan v roku enega leta označiti in zaščititi varstvene pasove z opozorilnimi tablami in zaščitno ograjo v skladu s tem odlokom. Table so postavljene ob cestah in poteh na vidnih mestih. V tem roku mora upravljalec tudi urediti zemljiškoknjižno stanje.
Upravljalec vodovoda mora izdelati tudi sanacijski program za obstoječe objekte na območju varstvenih pasov. Stroške sanacije legalno zgrajenih objektov, ki so bili zgrajeni pred uveljavitvijo odloka lahko sofinancira občina iz proračuna.
V roku treh let se izdela program za biološko kmetovanje, ki ga pripravi ustrezna kmetijska svetovalna služba. Stroške izdelave programa nosi upravljalec vodovoda.
14. člen
Če bo z ukrepi iz 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka povzročena škoda oziroma omejitev izkoriščanja kmetijskega zemljišča, ima lastnik ali posestnik zemljišča pravico do odškodnine na podlagi ocene zmanjšanja proizvodne zmogljivosti zemljišča, ki jo poda sodni izvedenec.
Odškodnino in stroške izdelave ocene povzročene škode je dolžan poravnati upravljalec objektov za oskrbo z vodo, ki so s tem odlokom zaščiteni, iz naslova vodnega prispevka oziroma iz cene vode, kolikor ne bo drugače definirano.
V primeru prodaje zemljišč z območja varstvenih pasov Občina Bled lahko uveljavlja predkupno pravico.
III. KAZENSKI DOLOČBI
15. člen
Z denarno kaznijo najmanj 350.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, ki krši določila iz 9., 10., 11. in 12. lena tega odloka.
Z denarno kaznijo najmanj 55.000 SIT se kaznjuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali posameznik, ki krši določila iz 9., 10., 11. in 12. člena tega odloka.
16. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe:
– zdravstvena inšpekcija (Ministrstvo za zdravstvo),
– inšpekcija za okolje (Ministrstvo za okolje in prostor),
– urbanistična inšpekcija (Ministrstvo za okolje in prostor),
– kmetijska inšpekcija (Ministrstvo za kmetijstvo),
– gozdarska inšpekcija,
– občinska inšpekcijska služba.
IV. PREHODNI DOLOČBI
17. člen
Določila tega odloka za parcele v katastrski občini Višelnica II stopijo v veljavo, ko besedilo tega odloka potrdi Občinski svet občine Kranjska Gora.
18. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenija.
Št. 01505-6/99
Bled, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Bled
mag. Boris Malej l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti