Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1869. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1998, stran 4460.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 9. 3. 1999, Občinski svet občine Polzela na seji dne 30. 3. 1999, Občinski svet občine Prebold na seji dne 18. 3. 1999, Občinski svet občine Tabor na seji dne 29. 3. 1999, Občinski svet občine Vransko na seji dne 18. 3. 1999 in Občinski svet občine Žalec na seji dne 4. 3. 1999 sprejel
ODLOK
o zaključnem računu proračuna Občine Žalec za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun o izvršitvi proračuna Občine Žalec za leto 1998, katerega sestavni del sta zaključni račun rezervnega sklada in zaključni račun sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
-------------------------------------------------------------------------
                                  v SIT
-------------------------------------------------------------------------
           Bilanca prihodkov in odhodkov   Račun financiranja
-------------------------------------------------------------------------
Prihodki             2.939,044.326,72          0,00
Odhodki              2.750,721.394,38     177,785.571,37
Primanjkljaj                        177,785.571,37
Presežek              188,322.932,34
-------------------------------------------------------------------------
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
– Prihodke                       18,161.104,88 SIT
– Odhodke                        15,340.611,00 SIT
– Presežek prihodkov                   2,820.493,88 SIT
3. Zaključni račun sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč izkazuje:
– Prihodke                          5.000,00 SIT
– Odhodke                          5.000,00 SIT
– Presežek prihodkov                       0,00 SIT
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 10,537.360,97 SIT se prenese na ločen račun proračuna Občine Žalec.
4. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 2,820.493,88 SIT se prenese na ločen račun proračuna Občine Žalec.
5. člen
Primanjkljaj finančne izravnave za leto 1998 v znesku 44,523.000,00 SIT, presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna v znesku 10,537.360,97 SIT in presežek prihodkov po zaključnem računu rezervnega sklada v znesku 2,820.493,88 SIT se razdelijo med novonastale občine po ključu števila prebivalcev.
6. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1998 je sestavni del tega zaključnega računa.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303–0001/98
Braslovče, dne 9. marca 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.
Polzela, dne 30. marca 1999.
Župan
Občine Polzela
Ljubo Žnidar, inž. gr. l. r.
Prebold, dne 18. marca 1999.
Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak, dipl. inž. l. r.
Tabor, dne 29. marca 1999.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.
Vransko, dne 18. marca 1999.
Župan
Občine Vransko
Franc Sušnik l. r.
Žalec, dne 4. marca 1999.
Župan
Občine Žalec
Lojze Posedel, dipl. ek. l. r.

AAA Zlata odličnost