Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1863. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju, stran 4404.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/98), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 19. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list RS, št. 34/95 in 66/98) je Občinski svet občine Šentjur pri Celju na 5. seji dne 19. 4. sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Slivnica pri Celju
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda (Uradni list RS, št. 47/96) se 10. člen nadomesti z novim besedilom:
“Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po osnovnošolskem izobraževanju na področju naselij:
– Gorica pri Slivnici, Rakitovec, Javorje, Bukovje pri Slivnici, Voduce, Jelce, Sele, Turno, Paridol, Slivnica pri Celju, Voglajna, Drobinsko, Vezovje, Tratna pri Grobelnem od hišne številke 32 do 44, Črnolica od hišne številke 29 do 37, Vodice pri Slivnici, Tratna ob Voglajni.
– Loka pri Žusmu, Dobrina, Hrastje,
– Lopaca, Krivica, Žegar, Straška gorca, Košnica, Dobje pri Lesičnem.
Naselja iz prve alinee tega člena sestavljajo šolski podokoliš Osnovne šole Slivnica.
Naselja iz druge alinee tega člena sestavljajo šolski podokoliš Podružnične osnovne šole Loka pri Žusmu.
Naselja iz tretje alinee tega člena sestavljajo šolski podokoliš Podružnične osnovne šole Prevorje.
Naselja iz vseh treh alinej tega člena sestavljajo šolski okoliš Osnovne šole Slivnica.
Matična enota je Osnovna šola Slivnica, kjer je sedež zavoda. V matični enoti se vpisuje otroke v osnovno šolo ter v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe otrok za celoten zavod.”
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-4/99-100
Šentjur pri Celju, 19. aprila 1999.
Župan
Občine Šentjur pri Celju
Jurij Malovrh l. r.

AAA Zlata odličnost