Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1858. Sklep o določitvi največje osne obremenitve, stran 4402.

Na podlagi 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) ter na podlagi dogovorov med Občino Šentjernej in Cestnim podjetjem Novo mesto glede dogovora o osni obremenitvi na določenih lokalnih cestah Občine Šentjernej je Občinski svet občine Šentjernej na 4. redni seji dne 8. 4. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
I
Občinski svet Občine Šentjernej določi največjo osno obremenitev 10 t, in sicer;
a) na lokalnih cestah Občine Šentjernej:
– št. 394011 na relaciji Maharovec–Gorenja Gomila,
– št. 395011 na relaciji Mokro polje–Pristava,
– št. 395012 na relaciji Pristava–Hrastje,
– št. 395071 na relaciji Hrastje–Tolsti vrh (odcep Vrhovo),
– št. 395014 na relaciji Cerov Log–Pendirjevka (do peskokopa Cerov Log).
b) na javni poti:
– št. 895149 na relaciji Vrhovo – Cerov Log.
II
Cestno podjetje Novo mesto se zadolžuje, da bo pristopilo k vzdrževanju zgoraj omenjenih lokalnih cest, višina pomoči pa se bo določila na podlagi kasnejših dogovorov.
III
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-55/99
Šentjernej, dne 8. aprila 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost