Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1857. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej, stran 4401.

Na podlagi 23. in 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) in 11. člena statuta Občine Šentjernej (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Šentjernej na 4. redni seji dne 8. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o financiranju političnih strank v Občini Šentjernej
1
Političnim strankam (v nadaljnjem besedilu: stranke), katerih listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta ter strankam, katerih kandidat je bil izvoljen za župana pripadajo sredstva v višini 40 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah.
2
Glede na dobljene glasove za kandidate v občinski svet pripadajo strankam sredstva v naslednji višini:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime stranke oziroma svetniške skupine        Št. glasov     Znesek v SIT
št.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Liberalna demokracija Slovenije – LDS            543        21.720
2.  Slovenski krščanski demokrati – SKD             488        19.520
3.  Gospodarska lista Občine Šentjernej – GLOŠ         229         9.160
4.  Slovenska ljudska stranka – SLS              1050        42.000
5.  Socialdemokratska stranka – SDS               456        18.240
6.  Združena lista socialnih demokratov – ZLSD         339        13.560
-------------------------------------------------------------------------------------------
3
Glede na dobljene glasove pripadajo strankam, katerih kandidat je bil izvoljen za župana sredstva v naslednji višini:
-------------------------------------------------------------------------------------------
Zap. Ime stranke                     Št. glasov     Znesek v SIT
št.
-------------------------------------------------------------------------------------------
1.  Slovenska ljudska stranka – SLS              1376        55.040
2.  Liberalna demokracija Slovenije – LDS            689        27.560
3.  Združena lista socialnih demokratov – ZLSD         689        27.560
-------------------------------------------------------------------------------------------
4
Strankam se sredstva dodeljujejo mesečno iz proračuna občine na žiro račun stranke.
5
Znesek iz 1. točke tega sklepa se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin po podatkih Zavoda Republike Slovenije za statistiko.
6
Financiranje strank po tem sklepu velja od 1. 1. 1999 dalje.
7
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-54/99
Šentjernej, dne 8. aprila 1999.
Župan
Občine Šentjernej
Franc Hudoklin l. r.

AAA Zlata odličnost