Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1846. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1998, stran 4360.

Na podlagi 29. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90) in določb zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Podčetrtek na 5. redni seji dne 22. 4. 1999 in Občinski svet občine Bistrica ob Sotli na 4. redni seji dne 19. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 1998
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Občine Podčetrtek za leto 1998 katerega sestavni del je tudi zaključni račun rezerv.
2. člen
1. Zaključni račun proračuna izkazuje:
a) Bilanca prihodkov in odhodkov             SIT
– prihodki                   447,029.529
– odhodki                    461,789.253
b) Račun financiranja
– prihodki (najetje posojil)           16,000.000
– odhodki (odplačila posojil)           1,000.000
  Presežek prihodkov                240.276
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu v znesku 240.276 SIT se prenese v proračun Občine Podčetrtek za leto 1999, ter bo porabljen za plačilo obveznosti iz leta 1998.
2. Zaključni račun sredstev rezerv izkazuje:
Prihodke                      1,849.343 SIT
Odhodke                      1,849.343 SIT
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov zaključnega računa za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202–28/99
Podčetrtek, dne 23. aprila 1999.
Župan
Občine Podčetrtek
Marjan Drofenik, dipl. inž. str. l. r.
Župan
Občine Bistrica ob Sotli
Jožef Pregrad l. r.

AAA Zlata odličnost