Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1841. Odlok o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Pivka, stran 4353.

Na podlagi 14., 15. in 16. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 23/93), 7. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 14/95), 4., 5., 6. in 14. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Pivka (Uradni list RS, št. 11/96) ter 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95, 27/96 in 78/98) je Občinski svet občine Pivka na 3. seji dne 11. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin v Občini Pivka
1. člen
V Občini Pivka se ustanovi Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin (v nadaljevanju: svet) kot skupen organ za vse gospodarske javne službe.
2. člen
Svet opravlja naslednje naloge:
– varuje interese uporabnikov javnih dobrin in daje organom Občine Pivka pripombe in predloge v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb z namenom, da le-ti sprejmejo potrebne ukrepe za zagotavljanje varstva uporabnikov javnih dobrin,
– zastopa interese uporabnikov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb ter s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do pristojnih služb Občine Pivka,
– zastopa interese uporabnikov v razmerju do izvajalcev storitev, opozarja na pomanjkljivosti in predlaga izboljšave,
– opravlja druge naloge v skladu s pravili in drugimi akti o delu in poslovanju.
3. člen
Če uporabnik meni, da je izvajalec gospodarske javne službe kršil njegovo pravico, lahko od pristojnega občinskega organa zahteva izdajo odločbe v kateri naj se odloči o tej pravici.
4. člen
Pristojni organi Občine Pivka so dolžni obravnavati pripombe, predloge in priporočila sveta za varstvo potrošnikov in posameznega uporabnika in ga o svojih stališčih seznaniti najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je bila dana pisna pripomba, predlog ali priporočilo.
5. člen
Materialne, finančne, strokovne ter administrativne pogoje za delo Sveta za varstvo uporabnikov zagotavlja Občina Pivka.
6. člen
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin je sestavljen iz uporabnikov javnih dobrin in ima pet članov. Svet za varstvo uporabnikov imenuje Občinski svet občine Pivka. Predsednika sveta za varstvo uporabnikov izvolijo člani Sveta za varstvo uporabnikov na svoji prvi seji.
V svet za varstvo uporabnikov ni možno imenovati zaposlenih v javnem podjetju, ki opravljajo gospodarske javne službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201-2/99
Pivka, dne 11. marca 1999.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost