Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1840. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1998, stran 4353.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97), 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 70/97, 10/98) in 19. člena statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 44/95 in 27/96) je Občinski svet občine Pivka na 3. seji dne 11. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Pivka za leto 1998
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Pivka za leto 1998, ki zajema vse prihodke in odhodke proračuna Občine Pivka.
2. člen
Po bilanci prihodkov in odhodkov proračuna se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov za leto 1998 z naslednjo vsebino:
SIT
– prihodki proračuna                 400,572.575
– odhodki proračuna                 385,166.421
3. člen
Na podlagi podatkov o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna za leto 1998 se ugotavlja presežek prihodkov nad odhodki proračuna Občine Pivka v višini 15,406.154 SIT.
4. člen
Presežek prihodkov proračuna Občine Pivka v višini 15,406.154 SIT se razdeli v naslednjem proračunskem obdobju za naslednje namene:
– 5,758.000 SIT za sredstva proračunske rezerve občine,
– 2,214.838 SIT za sredstva vaške in trške skupnosti,
– 7,433.316 SIT namensko razdeljena sredstva.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 03201/99
Pivka, dne 11. marca 1999.
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost