Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1837. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava - zgornji del, stran 4352.

Na podlagi 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96 in 68/96) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava – zgornji del
1. člen
S to spremembo in dopolnitvijo se spremeni in dopolni vsebina 4. člena odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava – zgornji del (Uradni list RS, št. 2/92).
2. člen
Črta se prvi odstavek 4. člena in nadomesti z naslednjim besedilom:
Na posamezni lokaciji je možno zgraditi poslovni objekt praviloma velikosti 12 do 15 m x 25 do 30 m, ki predstavlja osnovni element graditve. Kolikor velikost ene lokacije investitorju ne zadošča, je možno združevanje večih parcel v eno, z ustrezno prilagoditvijo javne infrastrukture. Prilagoditev slednje mora biti izvedena tako, da ne gre v škodo uporabnikov ostalih lokacij. Na povečani parceli je možno zgraditi večji poslovni objekt na podlagi aditivnega združevanja osnovnega elementa graditve.
Pri združevanju lokacij je možno poseči tudi v javne površine med posameznimi lokacijami – kolikor je tehnično možno vsem ostalim lokacijam zagotoviti priključke na javna infrastrukturna omrežja, nemoten dostop z javne ceste in ohraniti obstoječi prometni režim na vseh preostalih prometnih površinah. Za tovrstne posege se izvede nova parcelacija in zagotovi potek komunalnih naprav na nanovo opredeljenih javnih površinah.
Investitor, na katerega pobudo se združujejo posamezne parcele, prevzame vse stroške izgradnje infrastrukture, stroške prestavitve že zgrajenih javnih vodov in stroške nove parcelacije.
3. člen
Za vsak izvleček/izris iz zazidalnega načrta, ki se nanaša na določila drugega odstavka 2. člena odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o spremembi zazidalnega načrta obrtno industrijske cone Cikava – zgornji del, se mora pridobiti nova soglasja pristojnih upravljalcev komunalne infrastrukture znotraj območja zazidalnega načrta.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-05-7/1999-1200
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost