Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1836. Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Novo mesto, stran 4351.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US in 74/98) in 17. člena statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 13/95, 37/95, 8/96, 68/96), je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 4. seji dne 22. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Mestni občini Novo mesto
1. člen
S tem odlokom se kot kulturni spomenik razglaša keramična mozaična stena avtorja Tomaža Kržišnika, ki se nahaja v avli poslovne stavbe, ki stoji na zemljišču parc. št. 212, poslovna stavba v izmeri 505 m2, k.o. Novo mesto.
2. člen
Za način in pogoje gospodarjenja, razpolaganja, uporabljanja in upravljanja s kulturnim spomenikom iz prejšnjega člena, se smiselno uporabljajo določbe odloka o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92).
3. člen
Do sprejetja odloka o ugotovitvi vseh naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: občine), se poleg kulturnega spomenika iz 1. člena tega odloka štejejo kot take tudi tiste naravne znamenitosti in nepremičnine, ki so že bile razglašene z odlokom navedenim v prejšnjem členu in se nahajajo na območju občine.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 670-01-1/1999-12
Novo mesto, dne 22. aprila 1999.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost