Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1830. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode, stran 4337.

P O R O Č I L O
o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode
Občinska volilna komisija občine Medvode je na seji dne 18. aprila 1999, na podlagi zapisnikov o ugotovitvi izida glasovanja za svete krajevnih skupnosti, ugotovila naslednje rezultate glasovanja ter izid volitev za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Medvode:
KRAJEVNA SKUPNOST MEDVODE - CENTER
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 291 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 58 volivcev.
III. Oddanih je bilo 58 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Matej ŠMELCER 33 glasov
2. Janez FERTIN 18 glasov
3. Janez ŠULC 29 glasov
4. Leopold JESIH 23 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Medvode - Center izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Matej ŠMELCER, roj. 27. 7. 1978, Gorenjska cesta 6, Medvode
2. Janez ŠULC, roj. 21. 2. 1972, Cesta komandanta Staneta 7, Medvode
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 1088 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 196 volivcev.
III. Oddanih je bilo 196 glasovnic, od tega je bilo 20 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Sonja PODGORŠEK 106 glasov
2. Tomo KOŽELJ 113 glasov
3. Marjan DOBRUN 95 glasov
4. Branko FIŠER 107 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Medvode - Center izvoljeni iz 2. volilne enote naslednji kandidati:
1. Tomo KOŽELJ, roj. 14. 11. 1962, Kržišnikova 8, Medvode
2. Branko FIŠER, roj. 1. 4. 1963, Kržišnikova 4, Medvode
3. Sonja PODGORŠEK, roj. 6. 12. 1949, Klanska 3, Medvode
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 307 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 72 volivcev.
III. Oddanih je bilo 72 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janko PREBIL 52 glasov
2. Matevž BARLE 57 glasov
3. Frančišek KOBE 19 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Medvode - Center izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Matevž BARLE, roj. 1. 2. 1936, Čarmanova 25, Medvode
2. Janko PREBIL, roj. 30. 6. 1960, Čarmanova 3, Medvode
4. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 4. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 703 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 140 volivcev.
III. Oddanih je bilo 140 glasovnic, od tega je bilo 15 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alenka VEBER 70 glasov
2. Jožef KOTNIK 43 glasov
3. Matevž JEKLER 90 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Medvode - Center izvoljena iz 4. volilne enote naslednja kandidata:
1. Matevž JEKLER, roj. 30. 6. 1965, Ulica k studencu 1, Medvode
2. Alenka VEBER, roj. 20. 9. 1969, Kebetova 15, Medvode
KRAJEVNA SKUPNOST PIRNIČE
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 555 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 156 volivcev.
III. Oddanih je bilo 156 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez KNEZ 63 glasov
2. Danijela KNAPIČ 44 glasov
3. Anton KUZELE 42 glasov
4. Vojko JUVAN 66 glasov
5. Feliks JEŽEK 47 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Pirniče izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Vojko JUVAN, roj. 11. 4. 1962, Spodnje Pirniče 6
2. Janez KNEZ, roj. 26. 10. 1951, Spodnje Pirniče 28a
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 435 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 153 volivcev.
III. Oddanih je bilo 153 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Mitja LJUBELJŠEK 63 glasov
2. Štefan ČEBAŠEK 90 glasov
3. Karmen KONIČ 20 glasov
4. Ema ZAVRL 38 glasov
5. Martina KUTNAR 45 glasov
6. Janez NOVAK 30 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Pirniče izvoljena iz 2. volilne enote naslednja kandidata:
1. Štefan ČEBAŠEK, roj. 25. 9. 1960, Verje 72
2. Mitja LJUBELJŠEK, roj. 16. 12. 1941, Verje 23d
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 376 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 96 volivcev.
III. Oddanih je bilo 96 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc MIHOVEC 36 glasov
2. Franc TROJANŠEK 38 glasov
3. Dominik PEKLAJ 25 glasov
4. Tomaž MIS 39 glasov
5. Franc ERJAVEC 47 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Pirniče izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Franc ERJAVEC, roj. 2. 6. 1961, Zavrh pod Šmarno goro 4
2. Tomaž MIS, roj. 31. 12. 1963, Zavrh pod Šmarno goro 1
4. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 4. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 879 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 251 volivcev.
III. Oddanih je bilo 251 glasovnic, od tega je bilo 12 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton NOVAK 101 glasov
2. Anton MERJASEC 152 glasov
3. Miha LINKE 44 glasov
4. Marjan ILERŠIČ 119 glasov
5. Maks ŠKULJ 95 glasov
6. Damjana ŠUBIC 87 glasov
7. Gabrijel Marjan BABNIK 58 glasov
8. Ivan NERER 40 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Pirniče izvoljeni iz 4. volilne enote naslednji kandidati:
1. Anton MERJASEC, roj. 31. 5. 1942, Zgornje Pirniče 102
2. Marjan ILERŠIČ, roj. 31. 12. 1964, Zgornje Pirniče 91i
3. Anton NOVAK, roj. 22. 1. 1956, Zgornje Pirniče 48a
KRAJEVNA SKUPNOST PRESKA
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 619 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 60 volivcev.
III. Oddanih je bilo 60 glasovnic, od tega je bilo 7 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Anton STOPAR 38 glasov
2. Saša ROŽIČ 31 glasov
3. Edvard OMEJC 33 glasov
4. Jože KOSEC 39 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Preska izvoljeni iz 1. volilne enote naslednji kandidati:
1. Jože KOSEC, roj. 23. 6. 1939, Škofjeloška 23, Medvode
2. Anton STOPAR, roj. 2. 1. 1942, Cesta ob železnici 1, Medvode
3. Edvard OMEJC, roj. 1. 10. 1960, Škofjeloška 35, Medvode
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 808 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 147 volivcev.
III. Oddanih je bilo 147 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc ŠUŠTERŠIČ 89 glasov
2. Branko VASLE 58 glasov
3. Mirko MALNAR 41 glasov
4. Nuška Anja BIZANT 81 glasov
5. Andrej KOGOJ 55 glasov
6. Jože KIRAR 71 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Preska izvoljeni iz 2. volilne enote naslednji kandidati:
1. Franc ŠUŠTERŠIČ, roj. 7. 9. 1943, Preška 6, Medvode
2. Nuška Anja BIZANT, roj. 8. 5. 1946, Bizantova 4, Medvode
3. Jože KIRAR, roj. 17. 9. 1945, Trilerjeva 5, Medvode
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 349 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 120 volivcev.
III. Oddanih je bilo 120 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Ladislav VIDMAR 73 glasov
2. Mirko VEROVŠEK 73 glasov
3. Jožef LOČNIŠKAR 15 glasov
4. Jožef BERGANT 62 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Preska izvoljena iz 3. volilne enote naslednja kandidata:
1. Ladislav VIDMAR, roj. 14. 7. 1957, Žlebe 47c
2. Mirko VEROVŠEK, roj. 11. 9. 1963, Žlebe 13b
KRAJEVNA SKUPNOST SENICA
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 121 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 55 volivcev.
III. Oddanih je bilo 55 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez KOŠENINA 11 glasov
2. Andrej KOŠENINA 17 glasov
3. Adolf KOŠENINA 33 glasov
4. Igor JAMNIK 14 glasov
5. Marija KUNSTELJ 19 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Senica izvoljena iz 1. volilne enote naslednja kandidata:
1. Adolf KOŠENINA, roj. 10. 6. 1941, Spodnja Se- nica 9
2. Marija KUNSTELJ, roj. 21. 3. 1963, Spodnja Se- nica 13
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 126 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 50 volivcev.
III. Oddanih je bilo 50 glasovnic, od tega sta bili 2 glasovnici neveljavni.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jernej ČARMAN 17 glasov
2. Peter ŠINK 18 glasov
3. Marliza PODLOGAR 23 glasov
4. Stašo KALAN 17 glasov
5. Marko JAMNIK 8 glasov
6. Sašo KURALT 5 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Senica izvoljena iz 2. volilne enote naslednja kandidata:
1. Marliza PODLOGAR, roj. 9. 2. 1938, Spodnja Senica 31
2. Peter ŠINK, roj. 6. 11. 1943, Spodnja Senica 33b
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 183 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 63 volivcev.
III. Oddanih je bilo 63 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef ŠKERBEC 8 glasov
2. Dejan KRIŽAJ 16 glasov
3. Branko BERNARD 26 glasov
4. Bogomil KANDUS 6 glasov
5. Roman TEHOVNIK 44 glasov
6. Valentin KRIŽAJ 38 glasov
7. Peter BERNARD 8 glasov
8. Milan TEHOVNIK 20 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Senica izvoljeni iz 3. volilne enote naslednji kandidati:
1. Roman TEHOVNIK, roj. 26. 8. 1962, Zgornja Se- nica 13
2. Valentin KRIŽAJ, roj. 9. 2. 1938, Zgornja Se- nica 36
3. Branko BERNARD, roj. 24. 6. 1957, Zgornja Se- nica 2f
4. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 4. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 95 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 18 volivcev.
III. Oddanih je bilo 18 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Valentin VEBER 5 glasov
2. Grega BIZJAK 10 glasov
3. Tomaž LUŠTREK 14 glasov
4. Marjan KOLAR 6 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Senica izvoljena iz 4. volilne enote naslednja kandidata:
1. Tomaž LUŠTREK, roj. 17. 12. 1946, Ladja 30
2. Grega BIZJAK, roj. 4. 3. 1966, Ladja 1b
KRAJEVNA SKUPNOST SMLEDNIK
1. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 1. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 135 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 55 volivcev.
III. Oddanih je bilo 55 glasovnic, od tega je bilo 11 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Srečko ROZMAN 44 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil v Svet krajevne skupnosti Smlednik izvoljen iz 1. volilne enote naslednji kandidat:
1. Srečko ROZMAN, roj. 17. 6. 1960, Dragočajna 16
2. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 2. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 304 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 114 volivcev.
III. Oddanih je bilo 114 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Franc BURJA 42 glasov
2. Jože JANHAR 88 glasov
3. Franc ŠPENKO 49 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Smlednik izvoljena iz 2. volilne enote naslednja kandidata:
1. Jože JANHAR, roj. 20. 3. 1966, Hraše 46
2. Franc ŠPENKO, roj. 10. 2. 1952, Hraše 52
3. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 3. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 167 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 75 volivcev.
III. Oddanih je bilo 75 glasovnic, od tega je bilo 10 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Jožef ZUPAN 65 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da je bil v Svet krajevne skupnosti Smlednik izvoljen iz 3. volilne enote naslednji kandidat:
1. Jožef ZUPAN, roj. 19. 3. 1949, Moše 32
4. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 4. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 320 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 135 volivcev.
III. Oddanih je bilo 135 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez BURNIK 36 glasov
2. Janez KOŠIR 40 glasov
3. Teodor KOSMAČ 29 glasov
4. Zdravko DEBELJAK 49 glasov
5. Doran KONJAR 72 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da sta bila v Svet krajevne skupnosti Smlednik izvoljena iz 4. volilne enote naslednja kandidata:
1. Doran KONJAR, roj. 16. 6. 1956, Smlednik 8a
2. Zdravko DEBELJAK, roj. 7. 11. 1943, Smled- nik 37
5. VOLILNA ENOTA
I. Na območju 5. volilne enote je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 365 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 133 volivcev.
III. Oddanih je bilo 133 glasovnic, od tega je bila 1 glasovnica neveljavna.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Janez HOČEVAR 62 glasov
2. Gorazd BRLOGAR 20 glasov
3. Alojzij TERŠAN 47 glasov
4. Rajko JENKO 56 glasov
5. Peter LAMPIČ 73 glasov
6. Franc GAŠPERLIN 24 glasov
7. Janez BURGAR 21 glasov
8. Martina ČERMELJ 29 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Smlednik izvoljeni iz 5. volilne enote naslednji kandidati:
1. Peter LAMPIČ, roj. 5. 7. 1943, Valburga 51
2. Janez HOČEVAR, roj. 27. 3. 1941, Valburga 11
3. Rajko JENKO, roj. 31. 10. 1949, Valburga 52
KRAJEVNA SKUPNOST SORA
I. Na območju Krajevne skupnosti Sora je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 520 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 2 volivcev.
II. Glasovalo je 236 volivcev.
III. Oddanih je bilo 236 glasovnic, od tega so bile 4 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Milan ŽVAN 65 glasov
2. Franc LUKANČIČ 79 glasov
3. Milan PUSTOVRH 102 glasov
4. Andrej TRAMPUŠ 148 glasov
5. Marjan PETELINKAR 104 glasov
6. Marija JAMNIK 128 glasov
7. Vili LUŠTREK 63 glasov
8. Franc PLEŠEC 126 glasov
9. Miloš VILAR 44 glasov
10. Mojca BARLE 158 glasov
11. Ivan REGORŠEK 113 glasov
12. Franc JEZERŠEK 162 glasov
13. Marko NOTAR 77 glasov
14. Mirko JAVERŠEK 99 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Sora izvoljeni naslednji kandidati:
1. Franc JEZERŠEK, roj. 28. 3. 1948, Sora 36a
2. Mojca BARLE, roj. 23. 7. 1963, Sora 22
3. Andrej TRAMPUŠ, roj. 8. 1. 1943, Sora 51
4. Marija JAMNIK, roj. 3. 6. 1960, Dol 10
5. Franc PLEŠEC, roj. 7. 8. 1950, Sora 17
6. Ivan REGORŠEK, roj. 5. 9. 1950, Rakovnik 73
7. Marjan PETELINKAR, roj. 5. 4. 1954, Sora 42a
KRAJEVNA SKUPNOST KATARINA
I. Na območju Krajevne skupnosti Katarina je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 132 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 101 volivcev.
III. Oddanih je bilo 101 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Albin KOŠIR 37 glasov
2. Janez KOPAČ 36 glasov
3. Branko KRŠINAR 52 glasov
4. Janez KOŠIR 39 glasov
5. Jože PLEŠEC 26 glasov
6. Mirko DOBNIKAR 47 glasov
7. Anton DOBNIKAR 54 glasov
8. Milan ZDEŠAR 54 glasov
9. Milan SCHWARZMANN 47 glasov
10. Franc DOBNIKAR 13 glasov
11. Andrej KRŠINAR 32 glasov
12. Vladimir BERTONCELJ 56 glasov
V. Na podlagi 11., 12. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Katarina izvoljeni iz 1. volilne enote naslednji kandidati:
1. Vladimir BERTONCELJ, roj. 2. 7. 1932, Belo 6
2. Anton DOBNIKAR, roj. 28. 2. 1960, Topol pri Medvodah 1
3. Milan ZDEŠAR, roj. 24. 9. 1951, Belo 3
4. Branko KRŠINAR, roj. 8. 10. 1959, Topol pri Medvodah 5a
5. Mirko DOBNIKAR, roj. 7. 4. 1940, Topol pri Medvodah 25
KRAJEVNA SKUPNOST VAŠE - GORIČANE
I. Na območju Krajevne skupnosti Vaše–Goričane je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 799 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 248 volivcev.
III. Oddanih je bilo 248 glasovnic, od tega je bilo 8 glasovnic neveljavnih.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Marjan UŠENIČNIK 142 glasov
2. Franci MALENŠEK 116 glasov
3. Janez MRAK 117 glasov
4. Andrej ŠKOF 140 glasov
5. Janez JENKO 89 glasov
6. Janez SUŠNIK 81 glasov
7. Janez KLEMENČIČ 85 glasov
8. Franc ROŽANC 115 glasov
9. Vida BALIŠ 106 glasov
10. Peter DEŽMAN 99 glasov
11. Vinko GREGORIN 104 glasov
12. Ivan ŽEROVNIK 49 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Vaše-Goričane izvoljeni naslednji kandidati:
1. Marjan UŠENIČNIK, roj. 18. 2. 1956, Goričane 14
2. Andrej ŠKOF, roj. 21. 4. 1947, Vaše 26
3. Janez MRAK, roj. 3. 2. 1957, Goričane 46
4. Franci MALENŠEK, roj. 2. 9. 1972, Goričane 39c
5. Franc ROŽANC. roj. 22. 5. 1949, Vaše 2a
6. Vida BALIŠ, roj. 14. 5. 1947, Goričane 1b
7. Vinko GREGORIN, roj. 11. 11. 1951, Goričane 1a
KRAJEVNA SKUPNOST ZBILJE
I. Na območju Krajevne skupnosti Zbilje je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 475 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 212 volivcev.
III. Oddanih je bilo 212 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alojzij BERTONCELJ 111 glasov
2. Andrej KALAN 102 glasov
3. Berta ŠETINA 36 glasov
4. Ivan HOČEVAR 89 glasov
5. Uroš KOŠIR 140 glasov
6. Štefan ČEBAŠEK 70 glasov
7. Stanislav ZORMAN 32 glasov
8. Matjaž ŠUŠTERŠIČ 128 glasov
9. Edvard ŽAVBI 45 glasov
10. Tomaž ŠETINA 80 glasov
11. Jože IRT 82 glasov
12. Marija ŽAVBI 44 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Zbilje izvoljeni naslednji kandidati:
1. Uroš KOŠIR, roj. 3. 11. 1949, Zbilje 8f
2. Matjaž ŠUŠTERŠIČ, roj. 4. 6. 1953, Zbilje 101
3. Alojzij BERTONCELJ, roj. 30. 5. 1940, Zbilje 7d
4. Andrej KALAN, roj. 30. 11. 1974, Zbilje 35
5. Ivan HOČEVAR, roj. 16. 9. 1938, Zbilje 63
KRAJEVNA SKUPNOST SENIČICA - GOLO BRDO
I. Na območju Krajevne skupnosti Seničica–Golo Brdo je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 392 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 186 volivcev.
III. Oddanih je bilo 186 glasovnic, od tega so bile 3 glasovnice neveljavne.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Miran TEHOVNIK 78 glasov
2. Janez SVOLJŠAK 49 glasov
3. Luka KNAPIČ 56 glasov
4. Vincenc KOPAČ 82 glasov
5. Majda KONOBELJ 60 glasov
6. Aleš ZUPANČIČ 66 glasov
7. Alojz DEMIN 41 glasov
8. Martin DOBNIKAR 123 glasov
9. Marina KLOPČIČ 53 glasov
10. Miha BUKOVŠEK 63 glasov
11. Franc SIMONČIČ 55 glasov
12. Alojz NAROBE 59 glasov
13. Vilko TRAMPUŠ 60 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Seničica - Golo Brdo izvoljeni naslednji kandidati:
1. Martin DOBNIKAR, roj. 31. 10. 1946, Seničica 13a
2. Vincenc KOPAČ, roj. 30. 6. 1940, Golo Brdo 12
3. Miran TEHOVNIK, roj 3. 10. 1965, Seničica 21b
4. Aleš ZUPANČIČ, roj. 27. 3. 1970, Golo Brdo 32
5. Miha BUKOVŠEK, roj. 20. 10. 1974, Golo Brdo 19
KRAJEVNA SKUPNOST TRNOVEC
I. Na območju Krajevne skupnosti Trnovec je bilo:
a) vpisanih v volilni imenik 119 volivcev.
b) glasovalo s potrdili 0 volivcev.
II. Glasovalo je 79 volivcev.
III. Oddanih je bilo 79 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
IV. Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
1. Alojzija KOZJEK 35 glasov
2. Bogdan MURNIK 40 glasov
3. Pavle OSREDKAR 42 glasov
4. Jožef KOŠICA 31 glasov
5. Janez SEČNIK 45 glasov
6. Anton PUŠAR 30 glasov
7. Brane TEHOVNIK 51 glasov
8. Pavle KOZJEK 13 glasov
9. Tomaž ŠUŠTERŠIČ 18 glasov
10. Ivan MALETIĆ 33 glasov
11. Pavel HAFNER 20 glasov
V. Na podlagi 11. in 41. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je občinska volilna komisija ugotovila, da so bili v Svet krajevne skupnosti Trnovec izvoljeni naslednji kandidati:
1. Brane TEHOVNIK, roj. 26. 5. 1964, Trnovec 28
2. Janez SEČNIK, roj. 24. 10. 1958, Setnica 9
3. Pavle OSREDKAR, roj. 12. 7. 1956, Trnovec 11
4. Bogdan MURNIK, roj. 24. 1. 1950, Trnovec 27
5. Alojzija KOZJEK, roj. 8. 6. 1964, Trnovec 15
Št. 1053/99
Medvode, dne 18. aprila 1999.
Člani Predsednica
Vukašin Lutovac mag. l. r. mag. Nina Betetto l. r.
Peter Podgoršek l. r.
Marija Podvez l. r.

AAA Zlata odličnost