Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1810. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986-1990, stran 4284.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US št. U-I-13/94-95, 68/94 – odločba US 57/94 in 14/95) in 19. in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 15. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve prostorskega dela: dolgoročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 3/89) in srednjeročnega družbenega plana Občine Idrija za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 3/89, Uradni list RS, št. 71/96, 35/97 in 68/98).
2. člen
Srednjeročni družbeni plan občine Idrija za obdobje 1986-1990 se dopolni v naslednjih poglavjih:
Na koncu poglavja 8d) Poselitev, za stavkom 33. k.o. Sp. Idrija, parc. št. 57, v velikosti ca. 2000 m2 kot območje proizvodnih in servisnih dejavnosti se doda tekst:
34. k.o. Zadlog, parc. št. 245/3, v velikosti ca. 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
35. k.o. Čekovnik, parc. št. 1087/2, v velikosti ca. 800 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
36. k.o. Zadlog, parc. št. 1269/2 in 1270/2, v velikosti ca. 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
37. k.o. Gor. Kanomlja, parc. št. 1034/2, v velikosti ca. 800 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
38. k.o. Sr. Kanomlja, parc. št. 407, v velikosti ca. 600 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
39. k.o. Vojsko, parc. št. 1056/2, v velikosti ca. 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
40. k.o. Čekovnik, parc. št. 259/1, v velikosti ca. 300 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
41. k.o. Čekovnik, parc. št. 1070, 1078/3, 1080 in 1109, v velikosti ca. 700 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
42. k.o. Lome, parc. št. 406, v velikosti ca. 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
43. k.o. Sr. Kanomlja, 293/2, v velikosti ca. 400 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
44. k.o. Idrijske Krnice, parc. št. 314/2, v velikosti ca. 289 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
45. k.o. Sp. Kanomlja, parc. št. 72/19, 72/32, 1048/2, 553/4, 1039/4, 53, in 45/1, v velikosti ca. 15.000 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
46. k.o. Lome, parc. št. 413/1 in 411/6, v velikosti 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
47. k.o. Idrijske Krnice, parc. št. 40/2, v velikosti 500 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
48. k.o. Dole, parc. št. 3/1, v velikosti 3.000 m2 nezazidano stavbno zemljišče,
49. k.o. Sr. Kanomlja, parc. št. 860, v velikosti 3.000 m2 kot športni poligon,
50. k.o. Črni Vrh, parc. št. 755 v velikosti 2561 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
51. k.o. Čekovnik, parc. št. 846/1, 846/2, 848/2 v velikosti ca. 800 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče,
52. k.o. Sp. Idrija, parc. št. 299/1, 299/2, 300 in del 301/1 v velikosti 9317 m2 kot nezazidano stavbno zemljišče.
3. člen
Skladno z zgoraj navedenim se spremenijo in dopolnijo tudi prikazi namenske rabe in načini urejanja s prostorskimi plani v kartografskem delu, ki je sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 58211-0001/99
Idrija, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost