Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1808. Odlok o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1998, stran 4282.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98) in 26. člena statuta Občine Idrija (Uradni list RS, št. 50/95, 63/98 in 68/98) je Občinski svet občine Idrija na seji dne 15. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu Občine Idrija za leto 1998
1. člen
Potrdi se zaključni račun Občine Idrija za leto 1998, katerega sestavni del je zaključni račun rezervnega sklada.
2. člen
1. Zaključni račun Občine Idrija za leto 1998 izkazuje:
prihodke v višini              1.039,421.927,00 SIT
odhodke v višini               997,131.154,00 SIT
presežek prihodkov v višini          42,290.773,00 SIT
2. Zaključni račun rezervnega sklada izkazuje:
prenos iz leta 97 v višini           3,268.262,44 SIT
prihodki leta 1998               5,270.672,33 SIT
odhodki leta 1998                4,105.692,50 SIT
presežek prihodkov nad odhodki         4,433.242,27 SIT
3. člen
Presežek prihodkov po zaključnem računu proračuna se prenese v leto 1999 in se ga rezervira za pokrivanje obveznosti iz leta 1998.
4. člen
Presežek po zaključnem računu rezervnega sklada se prenese v naslednje leto.
5. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 40303-0001/99-001
Idrija, dne 15. aprila 1999.
Župan
Občine Idrija
Cveto Koder, dipl. inž. arh. l. r.

AAA Zlata odličnost