Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1806. Sklep o soglasju Občine Dolenjske Toplice, da Mestna občina Novo mesto proda del zemljišča, stran 4282.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US RS, 9/96 – odločba US RS, 39/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 4. seji dne 7. 4. 1999 sprejel naslednji
S K L E P
1
Občina Dolenjske Toplice soglaša, da Mestna občina Novo mesto v skladu s svojimi prostorskimi in drugimi akti ter v skladu z zakonom proda del zemljišča parc. št. 999/13, k.o. Bršljin, v skupni izmeri 310 m2, s katerim upravlja JP Komunala iz Novega mesta.
2
Prihodek iz naslova prodaje zemljišč mora biti prikazan v skladu s četrtim odstavkom 51. člena zakona o lokalni samoupravi.
3
Za podpis pogodbe o prodaji zemljišča iz 1. točke tega sklepa se pooblasti direktorja JP Komunala iz Novega mesta.
4
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 81/99
Dolenjske Toplice, dne 7. aprila 1999.
Župan
Občine Dolenjske Toplice
Franc Vovk l. r.

AAA Zlata odličnost