Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1802. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998, stran 4277.

Na podlagi 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Dobrepolje na 6. seji dne 21. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Dobrepolje izkazuje:
– skupne prihodke               505,870.855,22 SIT
– skupne odhodke               441,946.317,33 SIT
– presežek prihodkov
nad odhodki                  63,924.537,89 SIT
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 63,924.537,89 SIT se prenese namensko v proračun Občine Dobrepolje za leto 1999 in sicer za:
– dejavnost občinskih organov           254.084,90 SIT
– dejavnost uprave občine             887.733,60 SIT
– izobraževanje                  819.601,50 SIT
– socialno varstvo               1,199.010,30 SIT
– otroško varstvo                3,094.023,50 SIT
– kultura                    3,420.162,00 SIT
– šport                     1,170.000,00 SIT
– zdravstvo                   1,371.589,00 SIT
– kmetijstvo                  3,169.290,00 SIT
– turizem                     23.272,30 SIT
– cestno gospodarstvo             13,869.228,80 SIT
– komunalno gospodarstvo
 in var. okolja                23,619.182,69 SIT
– stanovanjsko gospodarstvo            26.457,00 SIT
– urejanje prostora                540.000,00 SIT
– varstvo pred narav. in drugimi
 nesrečami                  10,456.042,70 SIT
– druge javne potrebe                4.859,60 SIT
4. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna Občine Dobrepolje za leto 1998 je sestavni del tega odloka.
5. člen
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40301-1/99
Dobrepolje, dne 21. aprila 1999.
Župan
Občine Dobrepolje
Anton Jakopič l. r.

AAA Zlata odličnost