Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1799. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče, stran 4262.

Na podlagi 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 in 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 20. 4. 1999 sprejel
S K L E P
o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Braslovče
1
Povprečna gradbena cena za m2 koristne stanovanjske površine, zmanjšana za stroške komunalnega urejanja in za vrednost zemljišča, znaša na območju Občine Braslovče na dan 31. 12. 1998 117.000 SIT.
2
Korist za razlaščeno stavbno zemljišče znaša 0,8 odstotka od povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine.
3
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča za celotno območje Občine Braslovče znašajo 11 odstotkov od vrednosti povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, od tega 5,5% za individualno rabo in 5,5% za kolektivno rabo.
Pri izračunu se upošteva dejanska stopnja opremljenosti in dejanska gostota naseljenosti oziroma izkoriščenosti pripadajočega stavbnega zemljišča k investitorjevemu objektu, upoštevajoč tabelo A in B pravilnika o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87).
Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča so izračunani za m2 predvidene neto etažne površine objekta, ugotovljene po JUS-UC-2-100.
4
Povprečna gradbena cena, korist za razlaščeno stavbno zemljišče in povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnega zemljišča se valorizirajo med letom v skladu z indeksom rasti cen za obračun razlike v ceni gradbenih storitev v Sloveniji, ki ga vsak mesec izračunava Združenje za gradbeništvo in IGM Slovenije pri Gospodarski zbornici Slovenije.
5
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 42007/01/99
Braslovče, dne 20. aprila 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost