Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1798. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče, stran 4261.

Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 42. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96) ter 21. in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98) je Občinski svet občine Braslovče na seji dne 20. 4. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče
1. člen
V odloku o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 6/97) se:
– v 2. členu sedež šole spremeni v Rakovlje 15b, Braslovče
– v 2. členu za zadnjo alineo doda besedilo: Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi
– v 6. členu, v prvem odstavku pred naseljem Zakl briše besedica “in“ in doda vejico, za naseljem Zakl pa se dodajo naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava
– v 8. členu v drugi alinei besedilo za dvopičjem pravilno glasi: trije predstavniki šole Braslovče, en predstavnik podružničnih šol, en predstavnik vrtcev
– v 9. členu v drugem odstavku doda za besedico... “šole“ doda besedici “in vrtca“...
2. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 49/98) se v 1. členu za 3. točko doda 4. točko, ki glasi:
“4. za podružnično šolo Trnava:
– naslednja naselja: Orla vas, Šentrupert, Trnava.“
3. člen
V odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Braslovče (Uradni list RS, št. 89/98) se v 1. členu v šesti vrstici sedež šole spremeni v: Rakovlje 15b, Braslovče.
Za drugo alineo se doda nova alinea, ki se glasi:
– Podružnična osnovna šola Trnava v Trnavi.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64/1//99
Braslovče, dne 20. aprila 1999.
Župan
Občine Braslovče
Dušan Goričar l. r.

AAA Zlata odličnost