Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/1999 z dne 18. 5. 1999

Kazalo

1795. Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke), stran 4245.

Na podlagi 74. člena zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99) in drugega odstavka 20. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke)
1
Banka, ki opravlja posle s tujimi plačilnimi sredstvi, je zaradi zavarovanja pred deviznim tveganjem dolžna dnevno izračunavati odprto devizno pozicijo banke.
2
Banka je izpostavljena deviznemu tveganju iz naslova spremembe deviznih tečajev, če je vsota pasivnih bilančnih postavk v tujem denarju večja ali manjša od vsote aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju.
Banka ima kratko devizno pozicijo, če je vsota aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju manjša od vsote pasivnih bilančnih postavk v tujem denarju.
Banka ima dolgo devizno pozicijo, če je vsota aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju večja od vsote pasivnih bilančnih postavk v tujem denarju.
3
Kratka ali dolga devizna pozicija dnevno ne sme presegati 20% jamstvenega kapitala banke.
Povprečna mesečna odprta devizna pozicija banke ne sme presegati 10% jamstvenega kapitala banke.
4
Banka poroča Banki Slovenije o doseganju odprte devizne pozicije preteklega dne dnevno do 12.30.
V primeru, ko banka preseže najvišji dovoljeni odstotek, mora poročilu priložiti pojasnilo uprave oziroma vodstva banke o razlogih, zaradi katerih je do preseganja prišlo in kako bo preseganje odpravljeno.
5
Banka, katere dnevna odprta devizna pozicija preseže 20% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek in za dneve preseganja obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.
Banka, katere povprečna mesečna odprta devizna pozicija presega 10% jamstvenega kapitala banke, je dolžna za preseženi znesek za vse delovne dni v mesecu obračunati in plačati Banki Slovenije zakonite tolarske zamudne obresti.
6
Navodilo o načinu poročanja, obračunu in plačilu obresti izda guverner Banke Slovenije.
7
Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke), objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/97, 79/97, 15/98, 31/98, 37/98, 42/98, 65/98 in 70/98, na tej podlagi izdano navodilo pa velja do izdaje novega.
8
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 11. maja 1999.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Guverner
dr. France Arhar l. r.

AAA Zlata odličnost