Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

866. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti, stran 1669.

Na podlagi 5., 7. in 10. člena zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 45/95), zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 34/96) in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96 in 47/97) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembi in dopolnitvi uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti
1. člen
V drugem odstavku 6. člena uredbe o merilih, pogojih in postopku za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti (Uradni list RS, št. 33/97) se črta besedilo za besedo ’naložbe’.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
’Obrestno mero, dobo vračanja posojila ter pogoje in čas moratorija, določi pristojni minister v javnem razpisu za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti.’
2. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-10/99-1
Ljubljana, dne 18. marca 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost