Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

863. Odlok o spremembi dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986-1990 za območje Občine Medvode, stran 1654.

Na podlagi 1. in 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), določil zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89 in Uradni list RS, št. 71/93), 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Medvode (Uradni list RS, št. 34/95) je Občinski svet občine Medvode na 3. seji dne 15. 2. 1999 sprejel
O D L O K
o spremembi dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 za območje Občine Medvode
1. člen
S tem odlokom se sprejme sprememba dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986–2000 za območje Občine Medvode (Uradni list SRS, št. 11/86 in Uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 37/96, 23/97, 43/97, 88/98) in družbenega plana občine Ljubljana Šiška za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 45/86, 47/87, 2/88, 23/88, 27/88, 19/89, 20/89 in Uradni list RS, št. 45/90, 2/92 in 49/92) za območje Občine Medvode (v nadaljevanju: dolgoročni plan Občine Medvode).
2. člen
Tekstualni del dolgoročnega plana Občine Medvode se spremeni in dopolni v tako, da se 4. člen odloka, poglavje 9. “Tabele”, točka 9.6 “Načini urejanja s prostorskimi izvedbenimi akti” dopolni z besedilom:
-----------------------------------------------------------------------
Prostorska  Oznaka    Ime območja    Poimenovanje     Vrsta
celota    območja   urejanja      v planu        PIA
       urejanja            1986–1997
-----------------------------------------------------------------------
Š 12 Zbilje ŠS 12/1-1  Na klancu                 ZN
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
V skladu s spremembo in dopolnitvijo, navedeno v 2. členu tega odloka, se spremeni in dopolni kartografski del dolgoročnega plana Občine Medvode v točki 8 “Kartografski del dolgoročnega plana”:
– karte v merilu 1:25.000 in 1:50.000:
– 02 Zasnova gozdov,
– 05 Zasnova vodnega gospodarstva – 051 Zasnova oskrbe z vodo,
– 06 Zasnova sanacij – 061 Zasnova kanalizacijskega omrežja in naprav,
– 10 Zasnova namenske rabe prostora,
– kartografska dokumentacija k planu v merilu 1:5000 – listi 7, 6 in 15.
4. člen
Ta odlok je na vpogled pri:
– Občini Medvode,
– Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Šiška,
– MOL, Oddelek za urbanizem in okolje,
– Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604/99
Medvode, dne 15. februarja 1999.
Župan
Občine Medvode
Stanislav Žagar l. r.

AAA Zlata odličnost