Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

861. Sklep o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1999, stran 1654.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) ter 15. člena statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 41/95, 70/95 in 6/96) je Občinski svet občine Litija na 2. seji dne 25. 2. 1999 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju potreb proračunskih porabnikov v letu 1999
1. člen
Do uveljavitve odloka o proračunu Občine Litija za leto 1999 se financiranje potreb proračunskih porabnikov začasno izvaja na podlagi tega sklepa.
2. člen
Do uveljavitve odloka o proračunu Občine Litija za leto 1999 se javna poraba občine začasno financira na podlagi odloka o proračunu Občine Litija za leto 1998 (Uradni list RS, št. 73/98) sorazmerno glede na realizacijo odhodkov v letu 1998. Do sprejetja odloka o proračunu Občine Litija za leto 1999 se začasno financirajo postavke porabnikov iz proračuna v višini 1/12 realiziranih odhodkov proračuna Občine Litija za leto 1998.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja ni dovoljeno začeti z izvajanjem novih investicij, prav tako ni mogoče plačevati stroškov za investicijsko vzdrževanje, ki niso zajeti v proračunu za leto 1998.
Sredstva za opravljena dela v zvezi z investicijami, začetimi na podlagi proračuna za leto 1998, se zagotavljajo in nakazujejo v obdobju začasnega financiranja ne glede na določilo 2. člena tega sklepa, ob izpolnitvi ostalih predpisanih pogojev za porabo proračunskih sredstev.
4. člen
Prihodki in odhodki po tem sklepu so sestavni del proračuna za leto 1999 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 401-229/98
Litija, dne 25. februarja 1999.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.

AAA Zlata odličnost