Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

859. Sklep o izračunu komunalnega prispevka, stran 1653.

Na podlagi 8. člena navodila za izračun komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 4/99) in 23. člena statuta Občine Laško je Občinski svet občine Laško na 3. seji dne 3. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o izračunu komunalnega prispevka
1
Do uveljavitve programov opremljanja stavbnih zemljišč po navodilu o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/99) se komunalni prispevek izračunava po dosedanjih izračunih opremljanja stavbnih zemljišč.
Na območjih, ki se urejujejo s odlokom o prostorsko ureditvenih pogojih v Občini Laško (Uradni list SRS, št. 35/87, 8/70 in Uradni list RS, št. 35/90, 43/90, 3/98 in 9/98) in v primerih zapolnitve gradenj v območjih veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov, se komunalni prispevek izračunava po pravilniku o enotni metodologiji za izračun prometne vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj ter drugih nepremičnin (Uradni list SRS, št. 8/87) ter sklepa o povprečni gradbeni ceni in stroškov komunalnega urejanja v Občini Laško, sprejetega na 37. redni seji dne 16. 12. 1998.
2
Določilo tega sklepa velja do sprejema občinskega odloka o podrobnejših merilih za odmero komunalnega prispevka po določilih četrtega odstavka 42. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97).
3
Ta sklep začne veljati od dneva sprejema in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42007-1/99
Laško dne, 3. marca 1999.
Župan
Občine Laško
Jože Rajh l. r.

AAA Zlata odličnost