Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

855. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota, stran 1647.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94) v povezavi s 23. členom istega zakona in na podlagi statuta Občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na 3. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Kungota
1. člen
Politične stranke, katerim listam so pripadli mandati za člane občinskega sveta in za župana, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Kungota za leto 1999 v skupni višini 1,000.000 SIT.
Sredstva se delijo za posamezno politično stranko po številu sedežev, ki jih ima posamezna stranka v občinskem svetu.
Politični stranki župana pripada enak del sredstev tudi zanj kot za druge člane občinskega sveta.
2. člen
Sredstva v višini 1,000.000 SIT se delijo političnim strankam v naslednjem razmerju:
SKD        3 mandati      200.000 SIT
DS        1 mandat       66.667 SIT
SLS        5 mandatov      333.332 SIT
SDS        1 mandat       66.667 SIT
LDS        2 mandata      133.333 SIT
ZLSD       1 mandat       66.667 SIT
ZA        1 mandat       66.667 SIT
DeSUS       1 mandat       66.667 SIT
3. člen
Sredstva se posamezni stranki nakazujejo dvomesečno na njen ŽR.
4. člen
Politična stranka mora najkasneje do 31. 10. 1999 predložiti vlogo za dodelitev sredstev s potrebnimi podatki občinskemu uradu Občine Kungota.
Kolikor politična stranka do tega roka občinskemu uradu Občine Kungota ne bo posredovala potrebne vloge, ji sredstva za tekoče leto ne bodo dodeljena.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 01504-1/99
Kungota, dne 8. marca 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost