Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

854. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota, stran 1644.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 18. člena statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/95) je Občinski svet občine Kungota na 3. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kungota
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na:
– lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in
– javne poti (s skrajšano oznako JP).
Lokalne ceste v naseljih z uvedenim uličnim sistemom se razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LG) v naselju Zg. Kungota.
3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Kungota in ceste med naselji v sosednjih občinah Maribor, Pesnica in Šentilj;
– ceste v naselju z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.
4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in naselji v sosednjih občinah so:
5. člen
Lokalne ceste v naselju Zg. Kungota z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorijo in so:
- glavne ceste (LG)
6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:
7. člen
H kategorizaciji cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste št. 347-05-144/98-03 z dne 1. 8. 1998.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati vsa normativna ureditev, ki je določala občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzamejo.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št: 344-01/01/99
Kungota, dne 8. marca 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti