Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

853. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1998, stran 1644.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94) in statuta Občine Kungota je Občinski svet občine Kungota na 3. redni seji dne 8. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Kungota za leto 1998
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 1998.
2. člen
Zaključni račun proračuna Občine Kungota izkazuje:
---------------------------------------------------------
Proračun v SIT:
Prihodki                  371,738.779,92
Odhodki                  331,197.029,34
Presežek oziroma prenos           40,541.750,58
---------------------------------------------------------
Sredstva rezerv v SIT:
Stalna proračunska rezerva          1,507.420,00
Skupaj presežek in rezerva         42,049.170,58
---------------------------------------------------------
3. člen
Skupni presežek prihodkov je v višini 42,049.170,58 SIT.
Presežek prihodkov proračuna v višini 40,541.750,58 SIT se po zaključnem računu za leto 1998 razporedi za prenos v proračun leta 1999 za pokrivanje pogodbenih obveznosti.
Presežek sredstev rezerv v višini 1,507.420,00 SIT se prenese v prihodke rezerv na računu 750 v leto 1999.
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 405-03/1-99
Kungota, dne 8. marca 1999.
Župan
Občine Kungota
Jožef Karner, inž. gr. l. r.

AAA Zlata odličnost