Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

841. Tržni red na ljubljanskih tržnicah, stran 1617.

Na podlagi drugega odstavka 28. člena in 29. člena pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93) ter 5. člena pravilnika o obratovalnem času prodajaln (Uradni list RS, št. 79/97) in 21. člena statuta Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o., je skupščina Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: upravljalec) na 16. seji dne 19. 11. 1998 sprejela
T R Ž N I R E D
na ljubljanskih tržnicah
1. člen
S tem tržnim redom se določa obratovalni čas, seznam blaga s katerim se trguje in dneve za prodajo blaga na javnih trgih katerih upravljalec je Javno podjetje Ljubljanske tržnice, d.o.o.
2. člen
Javne tržnice poslujejo po naslednjem obratovalnem času:
1. Centralna tržnica:
a) zaprti tržni prostor (pokrita tržnica) na Pogačarjevem trgu 1:
– vse leto od ponedeljka do petka od 6. do 16. ure,
– v soboto od 6. do 14. ure,
b) zaprti tržni prostor v Plečnikovih arkadah na Adamič Lundroven nabrežju:
– od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure,
c) odprti tržni prostor na Vodnikoven trgu, Pogačarjevem trgu in Dolničarjevi ulici:
– v poletnem času
– od ponedeljka do petka od 5. do 18. ure,
– v soboto od 5. do 16. ure;
– v zimskem času
– od ponedeljka do sobote od 6. do 16. ure.
2. Tržnica Šiška, Drenikova cesta 35:
v poletnem času:
– odprti tržni prostor
– od ponedeljka do sobote od 6. do 14. ure,
– zaprti tržni prostor
– od ponedeljka do petka od 6. do 17. ure,
– v soboto od 6. do 14. ure;
v zimskem času:
– odprti tržni prostor
– od ponedeljka do sobote od 7. do 14. ure;
– zaprti tržni prostor
– od ponedeljka do petka od 7. do 16. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure.
3. Tržnica Moste, Zaloška 55:
a) zaprti tržni prostor:
– od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
– v soboto od 6. do 14. ure;
b) odprti tržni prostor:
– v poletnem času
– od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
– v soboto od 6. do 16. ure;
– v zimskem času
– od ponedeljka od sobote od 6. do 16. ure.
4. Tržnica Bežigrad, Linhartov podhod 39:
– od ponedeljka do petka od 7. do 18. ure,
– v soboto od 7. do 14. ure.
Tržnice ob nedeljah in praznikih ne obratujejo.
5. Tržnica Žale, Vič (pokopališče):
– v poletnem času vse dni v tednu od 7. do 18. ure,
– v zimskem času vse dni v tednu od 8. do 16. ure.
Zimski obratovalni čas je od 1. 1. do 31. 3. in od 1. 10. do 31. 12., poletni obratovalni čas pa od 1. 4. do 30. 9. tekočega leta.
3. člen
Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo na javnih trgih najete prodajne prostore, določijo obratovalni čas skladno z določili tržnega reda.
4. člen
Na javnih tržnicah se trguje na drobno z naslednjim blagom:
1. živila: žita in mlevski izdelki; vrtnine; sadje in izdelki; meso, perutnina in izdelki; ribe in izdelki; alkoholne in brezalkoholne pijače; ostala živila rastlinskega in živalskega izvora; zdravilna zelišča;
2. neživilski izdelki: cvetje; male živali in hrana za male živali; seme, sadike vrtnin, sadja in okrasnih rastlin; izdelki domače obrti; galanterijsko blago za gospodinjstvo, izdelano iz različnih materialov; oblačila; perilo; posteljno, toaletno in kuhinjsko perilo; obutev; bižuterija; rabljeno blago; v skladu z določili pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske dejavnosti in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln.
Vsa živila živalskega izvora se prodajajo v zaprtem tržnem prostoru, v pokritem pa le, če so izpolnjeni tudi pogoji, določeni s sanitarno-zdravstvenimi predpisi.
Za prodajo cvetja in malih živali, hrane za male živali, semen, sadik vrtnin, sadja in okrasnih rastlin morajo biti izpolnjeni tudi pogoji, določeni z drugimi predpisi.
5. člen
Druga določila glede trgovanja na tržnicah, upravljalec podrobneje uredi s pravilnikom o tržnem redu.
6. člen
Tržni red potrdi pristojni upravni organ mestne uprave.
7. člen
Z dnem ko prične veljati ta tržni red, preneha veljati tržni red na ljubljanskih tržnicah (Uradni list SRS, št. 20/89).
Št. 2265/98
Ljubljana, dne 19. novembra 1998.
Predsednik
Skupščine Javnega podjetja Ljubljanske tržnice, d.o.o.
mag. Franc Jesenko l. r.

AAA Zlata odličnost