Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

840. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997, stran 1615.

Na podlagi 13. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 45/97 – odl. US, 56/98) ter 26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97 in 13/98) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 3. seji dne 8. 3. 1999 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997
1. člen
Potrdi se zaključni račun proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 1997 katerega sestavni del je zaključni račun sredstev rezerv.
2. člen
Doseženi prihodki in odhodki po zaključnem računu za leto 1997 so znašali:
1. Sredstva proračuna                 SIT
– prihodki                 26.351,484.530
– odhodki                  22.504,932.076
– presežek prihodkov nad odhodki       3.846,552.454
2. Sredstva rezerv                   SIT
– prihodki                   341,503.702
– odhodki                   166,540.323
– presežek prihodkov nad odhodki        174,963.379
Bilanca prihodkov in odhodkov je sestavni del tega odloka.
3. člen
1. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih proračuna se prenese v proračun za leto 1998.
2. Presežek prihodkov nad odhodki pri sredstvih rezerv se prenese v proračun Mestne občine Ljubljana za leto 1998.
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 400-5/99
Ljubljana, dne 8. marca 1999.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost