Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

835. Sklep o razpisu postopka za imenovanje članov skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 1613.

Na podlagi 6. člena sprememb in dopolnitev statuta oziroma 15. člena prečiščenega besedila statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 10/ 99) je skupščina Zavoda dne, 9. 3. 1999 sprejela
S K L E P
o razpisu postopka za imenovanje članov skupščine Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. Skupščina Zavoda poziva organizacije upokojencev, organizirane za območje države, organizacije delovnih invalidov, organizirane za območje države, reprezentativne sindikate za območje države in reprezentativna združenja delodajalcev in gospodarskih zbornic, organiziranih za območje države (v nadaljevanju: interesne organizacije), ki želijo sodelovati pri imenovanju ali volitvah članov skupščine, da pošljejo svojo prijavo volilni komisiji zavoda v 15 dneh po dnevu razpisa.
Za dan razpisa se šteje dan objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Prijava mora vsebovati ime interesne organizacije, točen naslov, ime osebe, pristojne za postopek v zvezi z imenovanjem in navedbo organiziranosti interesne organizacije (dokazilo o vpisu v register ali dokazilo o reprezentativnosti oziroma organiziranosti za območje države).
2. Člane skupščine bodo imenovale interesne organizacije v okviru štirih, v zakonu navedenih, interesnih skupin ter Vlada RS.
Posamezne interesne skupine bodo praviloma sporazumno imenovale naslednje število članov skupščine:
– interesna skupina upokojencev 8 članov,
– interesna skupina delovnih invalidov 2 člana,
– interesna skupina delodajalcev 5 članov,
– interesna skupina zavarovancev 5 članov.
Vlada RS bo imenovala 10 članov.
3. Interesne organizacije, ki se v roku, določenem v prvem odstavku razpisa, ne bodo prijavile volilni komisiji zavoda, v postopku imenovanja ali volitev ne morejo sodelovati.
4. Na podlagi prijav bo volilna komisija zavoda sestavila seznam prijavljenih interesnih organizacij in jih pozvala, da v roku 30 dni predložijo zavodu pismen sporazum o imenovanju članov skupščine, v številu, ki ga določa zakon, in podatke o imenovanih članih skupščine. Če sporazuma ne bodo sklenile vse prijavljene interesne organizacije v okviru posamezne interesne skupine, bodo člane skupščine izvolili predstavniki prijavljenih interesnih organizacij na volilnih zborih po postopku, določenem v statutu zavoda.
Morebitne volitve volilnih teles se izvedejo med 31. 5. 1999 in 4. 6. 1999.
5. S sprejemom tega sklepa so zaradi drugačne sestave skupščine zavoda postala brezpredmetna imenovanja članov skupščine zavoda, ki so bila opravljena na podlagi sklepa o razpisu postopka za imenovanje članov skupščine zavoda z dne 31. 3. 1994.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 9. marca 1999.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost