Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

834. Sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1999, stran 1612.

Na podlagi 164. in 275. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94, 7/96 in 54/98) je skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na seji dne 9. 3. 1999 sprejela
S K L E P
o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 1999
I
Pravico do varstvenega dodatka v letu 1999 imajo uživalci starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojnine, če njihovi dohodki, skupaj z dohodki družinskih članov, v letu 1998 ne presegajo mesečno 52.096,68 SIT ali letno 625.160,20 SIT na posameznega družinskega člana.
II
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov se v skladu z določbo 164. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju všteva tudi dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč.
Dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč se všteva med dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da se katastrski dohodek pomnoži s faktorjem za preračun katastrskega dohodka, ki ga določi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
III
Dohodek iz samostojne dejavnosti se všteva med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov tako, da se upošteva čisti dobiček zasebnika, kot ga ugotovi pristojni davčni organ, brez upoštevanja investicij in olajšav po davčnih predpisih.
IV
Uživalec varstvenega dodatka dokazuje pogoje za uživanje pravice do varstvenega dodatka z ustreznimi potrdili o premoženjskem stanju in drugimi dokazili, ki jih je dolžan zavodu predložiti ob vsaki spremembi premoženjskega stanja oziroma na zahtevo zavoda.
V
Uživalcu pokojnine, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka v letu, v katerem je uveljavil pravico do pokojnine, se namesto plače iz preteklega leta upošteva znesek pokojnine ob odmeri, če je to zanj ugodneje.
VI
Šteje se, da uživalec starostne, predčasne, invalidske ali družinske pokojnine brez družinskih članov, katerega pokojnina ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in nima drugih dohodkov, izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka, ne glede na to, da njegova pokojnina presega znesek iz I. točke tega sklepa.
VII
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01000-015/99
Ljubljana, dne 9. marca 1999.
Skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Predsednik
Stanko Hvale l. r.

AAA Zlata odličnost