Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/1999 z dne 19. 3. 1999

Kazalo

828. Spremembe in dopolnitve pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem, stran 1610.

Na podlagi 4. točke 85. člena zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95 in 8/96) ter 6., 9. in 12. člena statuta Zdravniške zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 65/94, 54/95, 58/95, 64/96 in 22/98) je Skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na korespondenčni seji dne 22. 1. 1999 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o strokovnem nadzoru s svetovanjem
1. člen
V pravilniku o strokovnem nadzoru s svetovanjem (Uradni list RS, št. 56/94) se drugi in tretji odstavek 4. člena se spremenita tako, da se glasita:
»Nadzor s svetovanjem izvajajo dve- do petčlanske nadzorne ekipe, ki jih izmed pooblaščenih zdravnikov imenuje izvršilni odbor Zbornice na predlog ustreznega odbora strokovno-medicinske komisije.
Člani nadzorne komisije so praviloma iz iste stroke, kot je zdravnik, pri katerem se izvaja nadzor s svetovanjem.«
2. člen
Tretji odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na zahtevo kateregakoli naročnika se lahko izvede nadzor s svetovanjem mimo sprejetega letnega programa.«
3. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Pisni nalog za nadzor s svetovanjem izda generalni sekretar, sklep o izvajanju nadzora pa predsednik odbora za strokovna medicinska vprašanja.«
4. člen
Četrti odstavek 6. člena se črta v celoti.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 1/99
Ljubljana, dne 22. januarja 1999.
Predsednik
Skupščine Zdravniške zbornice
Slovenije
prim. Anton Židanik, dr. med. l. r.
Soglašam!
dr. Marjan Jereb l. r.
Minister za zdravstvo

AAA Zlata odličnost