Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

548. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999, stran 1029.

Na podlagi drugega odstavka 3. člena in 7. člena zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo in ponudbo hrane (Uradni list RS, št. 5/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999
1. člen
V uredbi o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter proizvodnje hrane za leto 1999 (Uradni list RS, št. 9/99) se v 13. členu besedilo “15. januarja” nadomesti z besedilom “25. februarja”.
2. člen
V Prilogi 1 se:
– za tarifno oznako “0201 30 00“ doda besedilo, ki se glasi:
"0203    Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno          *

       - Sveže ali ohlajeno:

       - - trupi in polovice s kožo:

0203 11 100 - - - domačih prašičev                  37,60/kg

0203 12   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

0203 12 110 - - - - šunke in njihovi kosi               37,60/kg

0203 12 190 - - - - plečeta in njihovi kosi              37,60/kg

0203 19   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 19 110 - - - - prednji deli in njihovi kosi           37,60/kg

0203 19 130 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi          37,60/kg

0203 19 150 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi        24,40/kg

       - Zamrznjeno:

0203 21   - - trupi in polovice:

0203 21 100 - - - domačih prašičev                  37,60/kg

0203 22   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

0203 22 110 - - - - šunke in njihovi kosi               37,60/kg

0203 22 190 - - - - plečeta in njihovi kosi              37,60/kg

0203 29   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

0203 29 110 - - - - prednji deli in njihovi kosi           37,60/kg

0203 29 130 - - - - ledja in njihovi kosi, s kostmi          37,60/kg

0203 29 150 - - - - prsa s potrebušino in maščobo, kosi        24,40/kg
-----------
* Velja izključno za prašičje meso slovenskega porekla. Živali morajo biti
odkupljene na domačem trgu in zaklane v slovenskih klavnicah, kar mora biti
dokumentirano s priloženo kopijo računa za odkup prašičev ter kopijo
ocenjevalnega zapisnika z linije klanja in kopijo veterinarskega spričevala."
– za tarifno oznako “0210 11 390“ doda besedilo, ki se glasi:
"0210 12   - - prsi s potrebušino in njihovi kosi:

       - - - domačih prašičev:

0210 12 190 - - - - sušene ali prekajene               26,60/kg

0210 19   - - drugo:

       - - - domačih prašičev:

       - - - - sušeno ali prekajeno:

       - - - - - drugo:

0210 19 810 - - - - - - brez kosti                 100,00/kg"
– višina podpore pri naslednjih tarifnih oznakah nadomesti z naslednjimi višinami:
"0210    Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,
       nasoljeni, v slanici, sušeni ali prekajeni;
       užitna moka ali zdrob iz mesa ali iz drugih
       klavničnih izdelkov

       - Meso prašičje:

0210 11   - - šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi:

       - - - domačih prašičev:

       - - - - posušena ali prekajena:

0210 11 310 - - - - - šunke in njihovi kosi             120,00/kg

0210 11 390 - - - - - plečeta in njihovi kosi             51,00/kg

1601     Klobase in podobni izdelki iz mesa, drugih

       užitnih klavničnih proizvodov ali krvi;

       sestavljena živila na osnovi teh proizvodov

       - Drugo:

1601 00 910 - - klobase, suhe ali za sušenje, nekuhane        52,60/kg

1601 00 990 - - drugo                         47,00/kg

       - Prašičev:

1602 41   - - šunka (stegno) in njeni kosi:

1602 41 100 - - - domačih prašičev                  82,60/kg

1602 42   - - plečeta in njihovi kosi:

1602 42 100 - - - domačih prašičev                  52,00/kg

1602 49   - - drugo, vključno mešanice:

       - - - domačih prašičev:                 47,00/kg"
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-00/99-2
Ljubljana, dne 15. februarja 1999.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost