Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

545. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana za leto 1999, stran 1028.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97 in 70/97) in 34.a člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98) je Občinski svet občine Velika Polana na seji dne 25. 1. 1999 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Velika Polana za leto 1999
1. člen
Potrebe porabnikov sredstev proračuna Občine Velika Polana se v letu 1999 začasno financirajo po tem odloku.
2. člen
Do sprejetja proračuna za leto 1999 se financiranje javne porabe Občine Velika Polana začasno financira po proračunu za leto 1998. V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti mesečno ena dvanajstina sredstev proračuna Občine Črenšovci za leto 1998, in sicer v sorazmernem delu novoustanovljenih občin.
3. člen
Strokovna služba za izvajanje proračuna mora izvrševati plačila porabnikom proračuna le do višine zneskov iz predhodnega člena in pri tem upoštevati določila zakona o financiranju občin in drugih predpisov, ki se nanašajo na proračun občine in državni proračun.
4. člen
Prihodki in odhodki v času začasnega financiranja so sestavni del proračuna Občine Velika Polana za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. januarja 1999 dalje.
Št. 2/99
Velika Polana, dne 25. januarja 1999.
Župan
Občine Velika Polana
Štefan Prša l. r.

AAA Zlata odličnost