Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

537. Sklep o izvzemu nepremičnin v splošni rabi, stran 1025.

Na podlagi zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89 ter Uradni list RS, št. 44/97) ter statuta Občine Mozirje (Uradno glasilo občin Mozirje, Nazarje, Gornji Grad, Ljubno in Luče, št. 1/95) je Občinski svet občine Mozirje na nadaljevanju 28. redne seje dne 23. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o izvzemu nepremičnin v splošni rabi
1. člen
Nepremičnina parc. št. 1086/2 k.o. Rečica ob Savinji, travnik v izmeri 485 m2 se izvzame iz dobrin v splošni rabi, ker se ne uporablja več v javno korist.
2. člen
Nepremičnina parc. št. 755/2 k.o. Zgornje Pobrežje, javna pot v izmeri 134 m2 se izvzame iz dobrin v splošni rabi, ker se ne uporablja več v javno korist.
3. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 012-1/98-13
Mozirje, dne 23. novembra 1998.
Župan
Občine Mozirje
Jože Kramer, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost