Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

534. Merila za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Loška dolina, stran 1011.

M E R I L A
za izbor programov športa, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev v Občini Loška dolina
Z merili mora biti zagotovljeno, da imajo izvajalci enake možnosti za sofinanciranje programov in da imajo pod enakimi pogoji prednost izvajalci, ki imajo status nepridobitnih organizacij in združenj ter, da so zajeti vsi deli športa v občini.
Zato je smiselno razvrstiti športne organizacije (športna društva, klube) v skupine glede na vsebino, razširjenost in uspešnost športne panoge.
Razvrščanje športnih društev v občini
I. Razvrstitev športnih društev v skupine glede na vsebino njihovega delovanja:
1. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z individualnimi športnimi panogami in katerih člani lahko tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To so športne panoge pri katerih lahko posameznik osvoji naslov državnega prvaka.
2. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo s kolektivnimi športnimi panogami in lahko tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne športne zveze. To so športne panoge v katerih lahko osvoji naslov državnega prvaka samo ekipa in ne posameznik.
3. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z različnimi športno-rekreativnimi vsebinami in katere člani ne tekmujejo v tekmovalnih sistemih za naslov državnega prvaka. Cilj teh športnih organizacij je zdrav način življenja in s športnimi aktivnostmi bogatiti preživljanje prostega časa.
4. skupina: osnovne športne organizacije, ki se ukvarjajo z miselnimi športnimi igrami (šah).
II. Razvrstitev športnih društev v razrede (razširjenost in uspešnost športne panoge)
S tem se zagotovi različnost sofinanciranja delovanja in programov društev glede pomena v občini. Sofinancira se predvsem društva, ki so po uporabljenih kazalcih nad občinskim povprečjem in tista, ki dosegajo povprečje. Športna društva iz posameznih skupin razvrstimo v štiri razrede.
Za razvrstitev v razrede ob razpisu, ki bo izšel za leto 1999 se zbirajo podatki iz leta 1998 na dan 1. 10. 1998.
Za vsa naslednja leta pa veljajo evidence na datum 1. 10. za preteklo leto.
1. Razširjenost športne panoge
Kazalci razširjenosti športne panoge so:
– število članstva s plačano članarino,
– višina plačane članarine na člana,
– število registriranih tekmovalcev,
– število strokovnega kadra,
– aktivno delovanje vsaj štirih kategorij športnikov.
Razvrstitev društev se določi s točkovanjem posameznega elementa in seštevkom teh točk.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Razredi  Meja razredov  Število članstva s plačano  Št. registriranih     Št. strokovnega kadra
              članarino (št. točk)     tekmovalcev (št. točk)  (št. točk)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.     71% in več
2.     41% – 70%
      (meja povprečja)
3.     21% – 40%
4.     do 21%
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Povprečje števila članstva se izračuna tako, da se vsoto članstva vseh društev deli s številom društev. To število (povprečje) množimo z 2, da dobimo 100%. Glede na to se potem izračuna meje razredov ter razvršča in točkuje posamezna društva. Enako se izračuna točke še za druge kazalce.
2. Uspešnost športne panoge
Kazalci uspešnosti športne panoge:
– državni prvak,
– uvrščen do 10. mesta na državnem prvenstvu,
– nastopanje v določeni ligi,
– število strokovnega kadra.
Metodologija izbora je enaka, kot za merila razširjenosti.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost