Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

533. Pravilnik o višini najemnine za športne objekte v Občini Loška dolina, stran 1010.

Na podlagi 28., 29. in 30. člena odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina je Občinski svet občine Loška dolina na prvi redni seji dne 28. 1. 1999 sprejel
P R A V I L N I K
o višini najemnine za športne objekte v Občini Loška dolina
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za najem športnih objektov in višina najemnine za obdobje od 1. 1. 1999 do 31. 12. 1999.
2. člen
Vrtec – Enota Stari trg, Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, so v okviru šolskih interesnih dejavnosti, ki jih financira vrtec ali šola, oproščeni plačila najemnine. Po uporabi objekta pospravi uporabnik (šola, vrtec).
V primeru, da je organizator prireditev Občina Loška dolina je oproščena plačila najemnine. Po prireditvah prireditveni prostor pospravi Komunala Cerknica.
3. člen
Po tem pravilniku so višine najemnin za obdobje iz 1. člena tega pravilnika naslednje:
1. Zunanji športno-rekreacijski center Stari trg pri Ložu (ob matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu), parc. št. 191, k. o. Stari trg;
a) atletska steza                  250 SIT /uro
b) nogometno igrišče                300 SIT/ uro
c) asfaltno košarkarsko igrišče           250 SIT/ uro
d) asfaltno odbojkarsko igrišče           250 SIT/ uro
e) asfaltno nogometno igrišče            250 SIT /uro
Za vsako tekmo z gledalci se dodatno plača še 100 SIT/uro.
2. Telovadnica v matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, parc. št. 159, k. o. Stari trg;
a) telovadnica (rekreacija brez gledalcev)     500 SIT/uro
b) telovadnica z gledalci na hodniku        800 SIT/uro
3. Zunanje asfaltno igrišče pri podružnični osnovi šoli Babno Polje, parc. št. 259/1, k. o. Babno Polje;
a) asfaltno igrišče                 250 SIT/uro
Za vsako tekmo z gledalci se dodatno plača še 100 SIT/uro.
4. člen
1. Zunanji športno-rekreacijski center Stari trg pri Ložu (ob matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu), parc. št. 191, k. o. Stari trg se odda v upravljanje v celoti.
2. Telovadnica v matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, parc. št. 159, k. o. Stari trg se odda v upravljanje v celoti.
3. Zunanje asfaltno igrišče pri podružnični osnovi šoli Babno Polje, parc. št. 259/1, k. o. Babno Polje se odda v upravljanje v celoti.
5. člen
Ceniki veljajo za fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče ali sedež v Občini Loška dolina.
V primeru, da želi športno rekreacijski objekt za športne namene najeti fizična ali pravna oseba iz druge občine (kljub temu, da izvaja programe z našimi občani) so cene na vseh postavkah še enkrat višje.
V primeru, da se športni objekt najame za prireditve komercialnega pomena, ki nimajo športnega značaja in kjer se ne pobira vstopnina, so cene na vseh postavkah petkrat višje.
6. člen
V primeru, da se v terminih, ko posamezni zunanji športno-rekreacijski objekt ni zaseden (v popoldanskem času, med vikendi in med počitnicami), na njem nahajajo neorganizirane skupine otrok in odraslih občanov in se samoiniciativno rekreirajo, ne plačajo najemnine za športni objekt.
7. člen
Organizirane skupine občanov, ki so plačale najemnino za uporabo športnega objekta imajo prednost pri uporabi športnega objekta pred uporabniki iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika. Uporabniki iz 2. člena tega pravilnika imajo prednost pred vsemi ostalimi.
8. člen
Upravljavec posameznega športnega objekta je dolžan skrbeti, da se športni objekti uporabljajo v skladu s tem pravilnikom.
Urnik zasedenosti športnega objekta vodi upravljavec športnega objekta in mora biti izobešen na vidnem in dostopnem mestu v bližini posameznega športnega objekta.
9. člen
Najemnine zaračunava pogodbeno izbran upravljavec posameznega športnega objekta.
Sredstva iz najemnin se zbirajo na računu pogodbeno izbranega upravljavca športnega objekta in se med drugim uporabljajo za obnavljanje, vzdrževanje in čiščenje športnih površin in okolice športnih površin, ki jih uporabljajo gledalci.
10. člen
Upravljavec je dolžan nezaseden športni objekt oddati v najem v primeru povpraševanja.
11. člen
O oprostitvah plačila najemnine za posamezni športni objekt odloča upravljavec objekta sam.
12. člen
V primeru, da upravljavec krši določbe tega pravilnika, prizadeta stran o kršitvi pisno seznani župana občine oziroma tajnika občine.
13. člen
Cene se indeksirajo v skladu z rastjo proračunskih sredstev ali na predlog upravljavca posameznega objekta. Potrdi jih župan občine.
14. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po sprejemu na občinskem svetu, objavi pa se v Uradnem listu RS.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost