Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

530. Sklep o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loška dolina, stran 1007.

Na podlagi 2. točke 13. člena in 20. člena statuta Občine Loška dolina (Uradni list RS, št. 55/95, 4/97, 13/97 in 21/97) in na podlagi odloka o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Loška dolina, je Občinski svet občine Loška dolina sprejel na prvi redni seji dne 28. 1. 1999
S K L E P
o določitvi javnih objektov na področju športa v Občini Loška dolina
1. člen
V tem sklepu so določene nepremičnine in objekti, ki postanejo na dan uveljavitve tega sklepa javni objekti na področju športa v Občini Loška dolina.
2. člen
Javni objekti na področju športa v Občini Loška dolina postanejo s tem sklepom:
1. Zunanji športnorekreacijski center Stari trg pri Ložu (ob matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu), parc. št. 191, k. o. Stari trg, do sedaj v družbeni lastnini;
2. Telovadnica v matični osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, parc. št. 159, k. o. Stari trg, do sedaj v družbeni lastnini s vknjiženo pravico uporabe v korist osnovne šole heroja Janeza Hribarja;
3. Zunanje asfaltno igrišče pri podružnični osnovi šoli Babno Polje, parc. št. 259/1, k. o. Babno Polje, do sedaj v družbeni lastnini.
Objekti, ki so v tem sklepu razglašeni kot javni objekti na področju športa postanejo s tem sklepom lastnina občine v kateri lastnina leži.
3. člen
Javni razpis za oddajo javnih objektov na področju športa iz drugega člena v upravljanje se objavi sočasno z javnim razpisom za sofinanciranje programov na področju športa, ki so v javnem interesu v letu 1999.
4. člen
Javni objekti iz drugega člena tega odloka se oddajajo v upravljanje za dobo enega 1 leta z možnostjo podaljšanja za obdobje petih 5 let in z možnostjo predčasne prekinitve.
5. člen
Pred podpisom pogodbe o upravljanju objekta mora k pogodbam dati svoje soglasje Občinski svet občine Loška dolina.
Pogodbo o upravljanju sklene župan občine.
6. člen
Občinska uprava je dolžna v roku 6 mesecev po uveljavitvi tega sklepa preveriti še lastništvo pripadajočih parcelnih številk, kjer stoji vlečnica v Starem trgu.
Po ugotovljenem lastništvu parcel iz prejšnjega odstavka se v roku šest mesecev pridobi soglasja lastnikov za določitev javnega interesa v zimskem času.
Loška dolina, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.

AAA Zlata odličnost