Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

529. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Loška dolina in Občine Bloke za leto 1999, stran 1006.

Na podlagi zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 39/96, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 68/98 – odločba US, 74/98) in zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98) sta občinska sveta Občine Loška dolina na 1. redni seji dne 28. 1. 1999 in Občine Bloke na 2. redni seji dne 28. 1. 1999 sprejela
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Loška dolina in Občine Bloke za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračunov obeh občin za leto 1999 se financiranje obeh občin začasno nadaljuje na podlagi proračuna Občine Loška dolina za leto 1998 za enake naloge oziroma namene kot v letu 1998.
2. člen
Financiranje obeh občin se začasno nadaljuje preko ločenega računa proračuna Občine Loška dolina. S sredstvi na ločenem računu razpolagata župana obeh občin.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se sme porabiti toliko sredstev, kolikor jih je bilo sorazmerno porabljenih v istih dobah po proračunu Občine Loška dolina za leto 1998.
V tem obdobju ni možno začeti novih investicij, dokončajo se samo tiste, ki so se že začele vendar pa ne dokončale v preteklem letu.
4. člen
Določila odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 1998 se smiselno uporabljajo v obdobju začasnega financiranja v letu 1999.
5. člen
Pripadajoči del prihodkov in odhodkov, ki se v obdobju začasnega financiranja izvršuje preko ločenega računa proračuna Občine Loška dolina se vključi v proračun posamezne občine za leto 1999.
6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja se od 1. 1. 1999 do sprejetja proračunov obeh občin za leto 1999.
Loška dolina, Bloke, dne 28. januarja 1999.
Župan
Občine Loška dolina
Jožef Gorše l. r.
Župan
Občine Bloke
Jože Doles l. r.

AAA Zlata odličnost