Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

526. Ugotovitev prenehanja in imenovanja članov Občinskega sveta občine Krško, stran 998.

Glede na ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Krško z dne 25. 1. 1999, da je na podlagi 37.b člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 – odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US RS in 74/98) prenehal mandat članoma Občinskega sveta občine Krško, Francu Bogoviču, stanujočemu v Koprivnici, Koprivnica 39, izvoljenemu na listi SLS v 1. volilni enoti in Francu Glinšku, stanujočemu v Podbočju, Podbočje 2, izvoljenemu na listi SLS v 5. volilni enoti, je občinska volilna komisija na korespondenčni seji 10. 2. 1999 na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98)
u g o t o v i l a
1. da je mandat člana občinskega sveta v 1. volilni enoti za volitve članov občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SLS – Slovenska ljudska stranka v 1. volilni enoti;
ta kandidat je Jože Požun ml., rojen 13. 3. 1966, stanujoč Titova cesta 75, Senovo. Kandidat je dne 3. 2. 1999 podpisal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta občine Krško za preostanek mandatne dobe;
2. da je mandat člana občinskega sveta v 5. volilni enoti za volitve članov občinskega sveta prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov SLS – Slovenska ljudska stranka v 5. volilni enoti;
ta kandidat je Roman Škrjanc, rojen 7. 5. 1963, stanujoč Krška cesta 2/a, Kostanjevica na Krki. Kandidat je dne 3. 2. 1999 podpisal izjavo, da sprejema funkcijo člana Občinskega sveta občine Krško za preostanek mandatne dobe.
Št. 008-2/98
Krško, dne 10. februarja 1999.
Predsednik
OVK Krško
Janez Stariha l. r.

AAA Zlata odličnost