Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/1999 z dne 19. 2. 1999

Kazalo

513. Odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi, stran 984.

Na podlagi prvega odstavka 74. člena zakona o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravljanju lovišč (Uradni list SRS, št. 25/76 in 29/86) in tretjega odstavka 99. člena zakona o upravi (Uradni list RS, št. 67/94, 20/95 – odl. US in 29/95) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
O D R E D B O
o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi
I
Za škodo, prizadejano na divjadi s protipravnim lovom ali na kakšen drug protizakonit način, se plačuje odškodnina po vrednosti žive divjadi po tem ceniku:
SIT
poljski zajec                    40.000
planinski zajec                  120.000
navadna veverica                  20.000
svizec                       120.000
navadni polh                     2.000
pižmovka                       6.000
volk                        600.000
šakal                        80.000
lisica                       60.000
rjavi medved                   1,000.000
hermelin ali kepen                 60.000
mala podlasica                   60.000
dihur                       100.000
kuna zlatica in belica               80.000
jazbec                       60.000
vidra                       800.000
divja mačka                    300.000
ris                        600.000
divji prašič                    80.000
navadni jelen                   300.000
damjak                       100.000
srna                        100.000
gams                        200.000
kozorog                      800.000
muflon                       120.000
navadni ali rožnati pelikan            300.000
siva čaplja                     60.000
druge čaplje                    240.000
velika in mala bobnarica              300.000
navadna žličarka                  300.000
navadna plevica                  300.000
bela štorklja                   200.000
črna štorklja                   600.000
njivska gos                     90.000
druge divje gosi                  90.000
velika divja raca ali mlakarica           8.000
druge divje race in žagarice            40.000
labodi - pevec, grbec in mali labod        200.000
sršenar in škarnik                 200.000
orel belorepec ali postojna            600.000
planinski orel                   400.000
drugi orli                     400.000
kragulj in skobec                 120.000
navadna in druge kanje               120.000
pepelasti in drugi lunji              180.000
beloglavi jastreb                 600.000
brkati ser                     700.000
orel kačar                     400.000
sokol selec                    400.000
škrjančar in drugi sokoli             200.000
navadna in druge postovke             180.000
belka ali snežni jereb               160.000
ruševec                      180.000
gozdni jereb                    140.000
divji ali veliki petelin              400.000
navadna kotorna                  120.000
poljska jerebica                  60.000
prepelica                      60.000
fazan                        20.000
rdečenoga jerebica                  8.000
žerjav                       300.000
velika in mala droplja               400.000
črna liska                     12.000
priba ali vivek                   30.000
kljunači                      100.000
golob grivar                    12.000
skalni golob in golob duplar            40.000
turška grlica                    16.000
divja grlica                    30.000
velika uharica                   600.000
pegasta sova                    400.000
lesna in druge sove                300.000
krokar in črna vrana                10.000
planinska vrana                  200.000
druge vrane (razen šoje, srake in sive vrane)    8.000
Cene veljajo za posamezno žival ne glede na spol, starost in kakovost.
II
Jajca pernate divjadi, naštete v tem ceniku (razen jajc ujed in sov) se zaračunavajo po polovični vrednosti ustrezne divjadi, jajca ujed in sov pa po polni vrednosti ustrezne v ceniku naštete vrste. Zarodki dlakaste divjadi iz druge polovice brejosti se zaračunavajo po polovični vrednosti ustrezne vrste iz cenika.
III
Ta cenik velja tudi za divjad, njene preparate in dele, najdene pri preparatorjih, ki nimajo naslova uplenitelja oziroma dokaza, da je divjad legalno uplenjena.
IV
Z dnem, ko začne veljati ta odredba, preneha veljati odredba o odškodninskem ceniku za povračilo škode na divjadi (Uradni list RS, št. 52/92).
V
Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 324-02-15/98
Ljubljana, dne 3. februarja 1999.
Ciril Smrkolj l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost