Uradni list

Številka 9
Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 9/1999 z dne 13. 2. 1999

Kazalo

402. Seznam pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, stran 782.

Na podlagi pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati izobraževalne organizacije, ki izvajajo usposabljanje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 16/96 in št. 31/97) objavlja Ministrstvo za obrambo RS, Uprava RS za zaščito in reševanje
S E Z N A M
pooblaščenih izobraževalnih organizacij za izvajanje usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
I
Izobraževalne organizacije, pooblaščene za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, ki so pridobile pooblastilo oziroma odločbo do 31. 12. 1998, so:
II
Pooblastilo oziroma odločba za izvajanje programov usposabljanja pripadnikov Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč velja do preklica.
Št. 845-10/7-99
Ljubljana, dne 29. januarja 1999.
Bojan Ušeničnik l. r.
Direktor