Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4737. Statutarni sklep, stran 8673.

Na podlagi 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US RS, 45/94 odločba US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 6/96 – odločba US RS, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) je Občinski svet občine Križevci na 1. seji dne 12. 12. 1998 sprejel
S T A T U T A R N I S K L E P
1. člen
Do ureditve temeljnih načel za organizacijo in delovanje občine s statutom in ureditev posameznih zadev iz svoje pristojnosti s splošnimi akti, se uporabljajo vsi veljavni splošni predpisi prejšnje Občine Ljutomer, ki niso v nasprotju z ustavo in zakoni.
2. člen
Sedež nove Občine Križevci je Križevci pri Ljutomeru št. 11.
3. člen
Za izdajanje sklepov in drugih posamičnih aktov občinskega sveta se uporablja začasni pečat. Pečat je okrogle oblike in napisom: Občina Križevci-Križevci pri Ljutomeru.
4. člen
Za ureditev vprašanj s področja organizacije in načina dela občinskega sveta sprejme občinski svet začasni poslovnik.
5. člen
Do organizacije občinske uprave, ki bo na predlog župana določena s statutom občine, se opravljajo upravne naloge na podlagi zakona, oziroma se določijo z začasnimi akti.
6. člen
Statutarni sklepi veljajo v prehodnem obdobju do sprejetja statuta Občine Križevci in drugih splošnih aktov za posamezno področje iz pristojnosti občine.
Statutarni sklepi veljajo takoj, ko jih sprejme občinski svet in se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1/98
Križevci, dne 12. decembra 1998.
Župan
Občinskega sveta
občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.

AAA Zlata odličnost