Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4729. Poročilo o izidu volitev v Občinski svet občine Ivančna Gorica, stran 8664.

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica na seji dne 25. 11. 1998 sprejela
P O R O Č I L O
o izidu volitev v Občinski svet občine Ivančna Gorica
I
Posamezne liste kandidatov so na področju celotne Občine Ivančna Gorica prejele naslednje število glasov:
------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.   Št. ime liste
------------------------------------------------------------------
541     9.4   1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
1958    33.9   2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1016    17.6   3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
286     5.0   4. DEMOKRATI SLOVENIJE - DS
713    12.3   5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
946    16.4   6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
203     3.5   7. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA - SOPS
113     2.0   8. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
------------------------------------------------------------------
5776 SKUPAJ
------------------------------------------------------------------
II
Na podlagi 15. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95 in 20/98) je bilo v vseh volilnih enotah skupaj listam kandidatov direktno podeljeno 11 mandatov.
Po posameznih volilnih enotah pa so listam kandidatov glede na dobljeno število glasov in izračunan volilni količnik v volilni enoti pripadli naslednji mandati in bili skladno s 84. členom ZLV izvoljeni naslednji kandidati:
Št. vol. enote: 01 število mandatov v volilni enoti: 10
količnik: 291.400000
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov    % gl.    MA      %     Ostan. št. ime liste
---------------------------------------------------------------------------------------------------
361      12.4     1    23.9     1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
                         izvoljen je: Alojz Plantarič, roj. 4. 8. 1941
                         Pot v Resje 4, Ivančna Gorica
1004     34.5     3    44.5     2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
                         izvoljeni so: Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961
                         Kriška vas 11, Višnja Gora
                         Stanislav Okorn, roj. 19. 1. 1961
                         Vir pri Stični 89, Ivančna Gorica
                         Frančišek Grabljevec, roj. 15. 10. 1939
                         Livarska c. 6, Ivančna Gorica
552      18.9     1    89.4     3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
                         izvoljen je: Franc Andrej Godeša, roj. 4. 12. 1934
                         Turnherjeva 3, Višnja Gora
180      6.2     0    61.8     4. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS
263      9.0     0    90.3     5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
420      14.4     1    44.1     6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
                         izvoljen je: Pavel Groznik, roj. 2. 11. 1937
                         Ciglerjeva 13, Višnja Gora
134      4.6     0    46.0     7. SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRAN. - SOPS
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2914            6           SKUPAJ
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Št. vol. enote: 02 število mandatov v volilni enoti: 6
količnik: 273.666667
-------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov  % gl.     MA      %   Ostan. št. ime liste
-------------------------------------------------------------------------------------------
116     7.1     0     42.4   1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
555    33.9     2     3.7   2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
                       izvoljena sta: Branko Novak, roj. 26. 1. 1965
                       Velike Pece 19, Šentvid pri Stični
                       Lovrencij Lampret, roj. 29. 7. 1943
                       Šentvid pri Stični 161, Šentvid pri Stični
259    15.8     0     95.0   3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
68     4.2     0     25.0   4.DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS
316    19.3     1     16.0   5.SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
                       izvoljen je: Anton Čebular, roj. 8. 5. 1936
                       Dob 3, Šentvid pri Stični
254    15.5     0     93.2   6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
69     4.2     0     25.3   7.SLOVENSKA OBRTNO PODJETNIŠKA STRANKA - SOPS
-------------------------------------------------------------------------------------------
1642           3          SKUPAJ
-------------------------------------------------------------------------------------------
Št. vol. enote: 03 število mandatov v volilni enoti: 5
količnik: 244.000000
--------------------------------------------------------------------------------------------
Glasov   % gl.   MA      %    Ostan. št. ime liste
--------------------------------------------------------------------------------------------
64      5.2    0     26.2    1. ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
399     32.7    1     63.5    2. SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
                       izvoljen je: Andrej Mirtič, roj. 3. 12. 1963
                       Primča vas 4, Zagradec
202     16.6    0     82.8    3. LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
37      3.0    0     15.2    4. DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS
134     11.0    0     54.9    5. SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
271     22.2    1     11.1    6. SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
                       izvoljena je: Francka Vidmar, roj. 30. 11. 1951
                       Ambrus 1A, Zagradec
113      9.3    0     46.3    8. LISTA NEODVISNIH KANDIDATOV
--------------------------------------------------------------------------------------------
1220          2          SKUPAJ
--------------------------------------------------------------------------------------------
III
V skladu s 16. členom ZLV se preostalih 10 mandatov, ki niso bili razdeljeni v volilnih enotah, razdeli na ravni občine na podlagi seštevkov glasov, oddanih za istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah.
Izhajajoč iz seštevkov glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh treh volilnih enotah, deljenih s števili od 1 do 21 (d’Hondtov sistem), je zaporedje najvišjih 21 količnikov naslednje:
--------------------------------------------------------------------------------
Z. št.  Količnik    Št. liste  Ime liste
--------------------------------------------------------------------------------
1     1958.00    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
2     1016.00    3      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
3      979.00    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
4      346.00    6      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
5      713.00    5      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
6      652.67    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
7      541.00    1      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
8      508.00    3      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
9      489.50    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
10     473.00    6      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
11     391.60    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
12     356.50    5      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
13     338.67    3      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
14     326.33    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
15     315.33    6      SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
16     286.00    4      DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS
17     279.71    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
18     270.50    1      ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
19     254.00    3      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
20     244.75    2      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
21     237.67    5      SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
--------------------------------------------------------------------------------
Istoimenskim listam se pri delitvi mandatov na ravni Občine Ivančna Gorica dodeli toliko mandatov, kolikor znaša razlika med številom mandatov izračunanih po prej navedenem sistemu in številom mandatov, ki so jih istoimenske liste že dobile v volilnih enotah
Ti mandati se dodelijo listam v tistih volilnih enotah, ki imajo največje ostanke glasov v razmerju do količnika v volilni enoti.
Na ta način so dobile mandate še naslednje liste po posameznih volilnih enotah in bili izvoljeni kandidati na naslednjih listah:
---------------------------------------------------------------------------
Ime liste             Vol. enota    Izvoljen je
---------------------------------------------------------------------------
ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH        2       Viktor Plankar,
DEMOKRATOV - ZLSD                  roj. 18. 10. 1949
                           Šentvid pri Stični 56,
                           Šentvid pri Stični
SOCIALDEMOKRATSKA           1       Milan Pušljar,
STRANKA SLOVENIJE - SDS               roj. 24. 12. 1962
                           Škrjanče 4, Ivančna
                           Gorica
SOCIALDEMOKRATSKA           3       Jože Adler,
STRANKA SLOVENIJE - SDS               roj. 1. 3. 1969
                           Grintovec 9, Zagradec
LIBERALNA DEMOKRACIJA         1       Marija Koščak,
SLOVENIJE - LDS                   roj. 27. 3. 1957
                           Vir pri Stični 44,
                           Ivančna Gorica
LIBERALNA DEMOKRACIJA         2       Sonja Maravič,
SLOVENIJE - LDS                   roj. 5. 2. 1953
                           Pristavlja vas 5A,
                           Šentvid pri Stični
LIBERALNA DEMOKRACIJA         3       Janko Rošelj,
SLOVENIJE - LDS                   roj. 26. 2. 1962
                           Marinča vas 1A,
                           Zagradec
DEMOKRATSKA STRANKA          1       Nikolaj Erjavec,
SLOVENIJE - DS                    roj. 2. 10. 1951
                           Stična 50A, Ivančna
                           Gorica
SLOVENSKA LJUDSKA           1       Milena Vrhovec,
STRANKA - SLS                    roj. 15. 5. 1958
                           Vir pri Stični 113,
                           Ivančna Gorica
SLOVENSKA LJUDSKA           3       Ciril Šinkovec,
STRANKA - SLS                    roj. 2. 7. 1962
                           Brezovi Dol 21,
                           Zagradec
SLOVENSKI KRŠČANSKI          2       Marta Smole,
DEMOKRATI - SKD                   roj. 20. 2. 1958
                           Bukovica 5,
                           Šentvid pri Stični
---------------------------------------------------------------------------
IV
Člani Občinskega sveta občine Ivančna Gorica, izvoljeni na volitvah 22.novembra 1998 so:
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vol.
enota  Ime, priimek, roj., naslov         Ime liste
-----------------------------------------------------------------------------------------------
1    Alojz Plantarič, roj. 4. 8. 1941
     Pot v Resje 4, Ivančna Gorica        ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
1    Dušan Strnad, roj. 24. 10. 1961
     Kriška vas 11, Višnja Gora         SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1    Stanislav Okorn, roj. 19. 1. 1961
     Vir pri Stični 89, Ivančna Gorica      SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1    Frančišek Grabljevec, roj. 15. 10. 1939
     Livarska c. 6, Ivančna Gorica        SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1    Milan Pušljar, roj. 24. 12. 1962
     Škrjanče 4, Ivančna Gorica         SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
1    Franc Andrej Godeša, roj. 4. 12. 1934
     Turnherjeva 3, Višnja Gora         LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
1    Marija Koščak, roj. 27. 3. 1957
     Vir pri Stični 44, Ivančna Gorica      LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
1    Nikolaj Erjavec, roj. 2. 10. 1951
     Stična 50A, Ivančna Gorica         DEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - DS
1    Milena Vrhovec, roj. 15. 5. 1958
     Vir pri Stični 113, Ivančna Gorica     SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
1    Pavel Groznik, roj. 2. 11. 1937
     Ciglerjeva 13, Višnja Gora         SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
2    Viktor Plankar, roj. 18. 10. 1949
     Šentvid pri Stični 56, Šentvid pri Stični  ZDRUŽENA LISTA SOCIALNIH DEMOKRATOV - ZLSD
2    Branko Novak, roj. 26. 1. 1965
     Velike Pece 19, Šentvid pri Stični     SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
2    Lovrencij Lampret, roj. 29. 7. 1943
     Šentvid pri Stični 161, Šentvid pri Stični SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
2    Sonja Maravič, roj. 5. 2. 1953
     Pristavlja vas 5A, Šentvid pri Stični    LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
2    Anton Čebular, roj. 8. 5. 1936
     Dob 3, Šentvid pri Stični          SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
2    Marta Smole, roj. 20. 2. 1958
     Bukovica 5, Šentvid pri Stični       SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
3    Andrej Mirtič, roj. 3. 12. 1963
     Primča vas 4, Zagradec           SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
3    Jože Adler, roj. 1. 3. 1969
     Grintovec 9, Zagradec            SOCIALDEMOKRATSKA STRANKA SLOVENIJE - SDS
3    Janko Rošelj, roj. 26.02.1962
     Marinča vas 1A, Zagradec          LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE - LDS
3    Ciril Šinkovec, roj. 2. 7. 1962
     Brezovi Dol 21, Zagradec          SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA - SLS
3    Francka Vidmar, roj. 30. 11. 1951
     Ambrus 1A, Zagradec             SLOVENSKI KRŠČANSKI DEMOKRATI - SKD
-----------------------------------------------------------------------------------------------
V
Izid volitev v občinski svet objavi Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica v Uradnem listu RS ter v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica.
VI
Občinska volilna komisija občine Ivančna Gorica pošlje izid volitev v občinski svet izvoljenim kandidatom in njihovim predstavnikom.
Št. 00607 - 0003/98
Ivančna Gorica, dne 26. novembra 1998.
Predsednik
Občinske volilne komisije
občine Ivančna Gorica
Milan Viršek l. r.

AAA Zlata odličnost