Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4724. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1999, stran 8661.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, št. 45/94 – odločba US, št. 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 17. člena statuta Občine Ivančna Gorica (Uradni vestnik Občine Ivančna Gorica, št. 1/95) je Občinski svet Občine Ivančna Gorica na 1. seji dne 15. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe Občine Ivančna Gorica za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1999 se javna poraba Občine Ivančna Gorica začasno financira po proračunu za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1998.
3. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 1999.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter v Uradnem vestniku Občine Ivančna Gorica in začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 41410-0008/98
Ivančna Gorica, dne 15. decembra 1998.
Župan
Obcine Ivančna Gorica
Jernej Lampret l. r.

AAA Zlata odličnost