Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4722. Odlok o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1999, stran 8660.

Na podlagi petega odstavka 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/97 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in 18. člena statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 26/95) je Občinski svet občine Grosuplje na 1. seji seji dne 21. 12. 1998 sprejel
O D L O K
o začasnem financiranju javne porabe Občine Grosuplje za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Grosuplje za leto 1999 oziroma najkasneje do 30. 6. 1999 se javna poraba Občine Grosuplje začasno financira po proračunu za leto 1998.
2. člen
V obdobju začasnega financiranja se v globalu uporabljajo sredstva v višini povprečnih mesečnih dvanajstin po proračunu za leto 1998.
Sredstva za nove naloge, opredeljene po zakonskih predpisih, se uporabljajo v višini, opredeljeni z zakonom.
Sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije se uporabljajo za naloge, ki so bile v proračunu preteklega leta že začete.
Občinski proračun za obdobje začasnega financiranja iz prvega člena se določa v naslednjih zneskih:
---------------------------------------------------------------
        Bilanca prihodkov             Račun
       in odhodkov (v SIT)      financiranja (v SIT)
---------------------------------------------------------------
Prihodki       779,569.500               0
Odhodki       776,239.500           3,330.000
Primanjkljaj          0           3,330.000
Presežek        3,330.000
---------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov občinskega proračuna in njihova razporeditev sta zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu financiranja, ki sta sestavni del občinskega proračuna.
3. člen
Za upravljanje s prihodki in odhodki ter upravljanje z občinskim premoženjem in dolgovi se v obdobju začasnega financiranja uporabljajo določbe odloka o proračunu Občine Grosuplje za leto 1998 (Uradni list RS, št. 32/98, 68/98 in 79/98).
4. člen
Prihodki in njihova razporeditev po tem odloku so sestavni del proračuna Občine Grosuplje za leto 1999.
5. člen
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme občinski svet in se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 40302-3/98
Grosuplje, dne 21. decembra 1998.
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l. r.

AAA Zlata odličnost