Uradni list

Številka 90
Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 90/1998 z dne 28. 12. 1998

Kazalo

4718. Sklep o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999, stran 8659.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) 17. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/92, 7/93 in 80/94) in na podlagi 19. in 94. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 39/95 in 65/95) je Občinski svet občine Črnomelj na 1. redni seji dne 11. 12. 1998 sprejel
S K L E P
o začasnem financiranju javne porabe v Občini Črnomelj za leto 1999
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Črnomelj za leto 1999, vendar najdlje do 31. 3. 1999 se bodo potrebe javne porabe financirale na podlagi odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 1998.
2. člen
Financiranje potreb proračunskih porabnikov se začasno nadaljuje v mesečnih dvanajstinah na podlagi proračuna občine za naloge oziroma namene kot v letu 1998.
3. člen
Prihodki in odhodki občinskega proračuna po tem sklepu so sestavni del proračuna Občine Črnomelj za leto 1999.
4. člen
Določbe odloka o proračunu občine za leto 1998 se smiselno uporabljajo tudi v času začasnega financiranja.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 1999.
Št. 401-14/98
Črnomelj, dne 14. decembra 1998.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost